Naturhistoriska riksmuseet stänger för besökare

MUSEERNA2023-08-30

Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm stänger all sin publika verksamhet på grund av rasrisk i lokalerna, skriver Magasin K. ”Ekonomin ser ut att bli extremt tuff för museet”, säger överintendent Lisa Månsson till tidningen.

Enligt Lisa Månsson har Naturhistoriska riksmuseet akut behov av 27 miljoner kronor extra för renoveringar och för att klara löpande underhåll och höjd hyra.

”Vi har i nuläget behövt stänga stora delar av både de publika och icke-publika delarna av museet”, säger hon till den digitala tidningen Magasin K, som ges ut av fackförbundet DIK.

Naturhistoriska riksmuseet hyr fastigheten av Statens Fastighetsverk, SFV, enligt den så kallade kostnadshyresmodellen. Modellen innebär att kostnaden för renoveringar eller andra investeringar direkt påverkar museets löpande hyra. Under förra året betalade museet 57 miljoner kronor i hyra. 34,7 miljoner kronor utgjordes av kostnadshyran. Nästa år kommer kostnadshyran att öka med ytterligare 12 miljoner kronor, skriver Magasin K.

Det innebära att närmare en tredjedel av de 203 miljoner kronor museet får i statligt anslag under 2023 går till att betala hyra till den statliga hyresvärden SFV.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA