Naturhistoriska riksmuseet föreslås få tillskott

MUSEER2024-04-10

Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm föreslås i regeringens vårändringsbudget få ytterligare närmare 13 miljoner kronor i anslag i år. Tillskottet ska kompensera för de biljettintäkter som gick förlorade när museet tvingades stänga i höstas.

Som Publikt tidigare har rapporterat om föll flera hundra kilo puts från taket i ett museimagasin i Naturhistoriska riksmuseets huvudbyggnad i augusti förra året. Det var sedan tidigare känt att innertaket var i dåligt skick, och ledningen beslutade efter raset att stänga museet helt för besökare. Sedan dess har reparationer pågått, och museet ska öppnas igen 4 juni.

Naturhistoriska riksmuseet har enligt tidigare regeringsbeslut fått utökad anslagskredit och anstånd med hyran, och nu vill regeringen i ändringsbudgeten anslå 12,8 miljoner kronor för att kompensera för förlorade biljettintäkter.

Tillskottet täcker inte hela förlusten, som museet beräknar till drygt 20 miljoner kronor. Budgeten för i år väntas ändå vara i balans, tack vare ett omfattande besparingsarbete under 2023.

Museets intendent Lisa Månsson skriver i ett pressmeddelande att regeringens förslag om extra resurser är positivt: ”Det här beskedet från regeringen gör att vi nu kan andas ut och fokusera på återöppningen av museet den 4 juni.”

Enligt Naturhistoriska riksmuseet finns det dock fortsatta renoveringsbehov, samtidigt som hyrorna åter höjts. Museet har begärt kompensation för hyreshöjningen i budgetunderlaget för kommande treårsperiod.

Regeringen ser för närvarande över modellen för hyressättning av kulturfastigheter. Det välkomnas av Lisa Månsson, som konstaterar att Naturhistoriska riksmuseets budget i allt större utsträckning går till tvingande fastighetsåtgärder. ”Detta när vi egentligen behöver fokusera på våra kärnuppdrag; att vårda våra unika samlingar, bedriva framåtsyftande naturvetenskaplig forskning och erbjuda engagerande publik verksamhet”, framhåller hon i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Takraset gör framtiden osäker

REPORTAGE: NATURHISTORISKA RIKSMUSEET2023-11-10
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA