Norska statens företag ska arbeta för facklig frihet

NORGE2022-10-24

Norska statens företag ska arbeta för fri facklig organisering också hos alla sina underleverantörer, enligt nya ägardirektiv från den norska regeringen. Enligt samma direktiv ska toppchefer bara få högre löneökningar än övriga anställda om det kan motiveras, rapporterar nättidningen FriFagbevegelse.

Enligt de nya direktiven vill regeringen bland annat att företagen uppmuntrar alla anställda att organisera sig i fackliga organisationer och verkar för rätten till fri facklig organisering i hela leverantörskedjan. Direktiven tar också upp höga chefslöner i de företag som har staten som dominerande ägare, skriver FriFagbevegelse.

Chefer ska även fortsättningen kunna få högre löneökningar än övriga anställda, men bara om företaget har en särskild motivering för detta.

Regeringens ägardirektiv presenterades på fredagen av industriminister Jan Christian Vestre, Arbeiderpartiet. Enligt Jan Christian Vestre ska man räkna med att staten kommer att bli en väsentligt större företagsägare i framtiden.

”Staten förväntar sig att de företag den äger är bäst på arbetsvillkor i hela leveranskedjan, men den kommer inte att styra det. Målet med regeringens industripolitik är att skapa fler lönsamma gröna jobb i hela Norge”, säger Jan Christian Vestre till FriFagbevegelse.

Regeringen lägger fram statens direktiv för de 70 egna företagen vid ett tillfälle under mandatperioden, och de utgör enligt tidningen en övergripande plan för vad staten ska uppnå genom att äga aktier i ett antal bolag.

”Den här regeringen är mån om att vara en aktiv ägare för att trygga samhällets intressen. Därför ställer vi tydligare förväntningar på företagen än någonsin tidigare och hänsynen till hållbarhet, klimat och natur har stärkts. Vi ska aktivt utnyttja det handlingsutrymme vi har som ägare till några av Norges viktigaste företag”, skriver Jan Christian Vestre i ett pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet förväntar sig staten att de företag den äger ska respektera mänskliga rättigheter och arbetarrättigheter och att de ska vara ledande i arbetet med schysta arbetsvillkor.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.