Nu börjar avtalsförhandlingarna inom staten

AVTAL2020-09-28

När facken och arbetsgivarsidan på det statliga avtalsområdet nu har växlat yrkanden är det tydligt att parterna står långt ifrån varandra. Exempelvis vill ST ha förkortad arbetstid, något som Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck inte ser något behov av.

Förhandlingsorganisationen Offentliganställdas förhandlingsråd, som företräder nio fackförbund, har lämnat över ett ovanligt omfattande dokument med många yrkanden till Arbetsgivarverket, som representerar arbetsgivarsidan på det statliga avtalsområdet.

– Det är visserligen många yrkanden, men jag tycker att vi känner igen det mesta, säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck till Publikt.

Även STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar, som också är förhandlingsledare för Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, känner igen de flesta av motpartens yrkanden från tidigare år. Enligt henne står parterna långt ifrån varandra när det gäller synen på till exempel lönesättning. OFR vill att det centrala avtalet ska ha en siffra för löneökningarna, i nivå med det märke som sätts av industrin, och ett tidsbestämt avtal. Arbetsgivarverket yrkar på ett så kallat ”sifferlöst avtal”, där inga löneökningar garanteras i det centrala avtalet, vare sig till kollektivet eller individuellt. Arbetsgivarsidan vill också att avtalet ska löpa tillsvidare.

– Det är inget nytt. Däremot är jag förvånad över det som inte står med. Mitt i rådande pandemi berör de inte arbetsmiljö över huvud taget, säger Åsa Erba-Stenhammar.

OFR vill även att det individuella inflytandet och hälsoperspektivet stärks på områden som arbetsformer, arbetsinnehåll, förläggning av arbetstid, friskvård och möjligheter till distansarbete. Dessutom vill förhandlingsorganisationen att parterna gemensamt utvärderar arbetsmiljöarbetet under coronapandemin.

Åsa Erba-Stenhammar lyfter också fram att Arbetsgivarverket vill att möjligheten att få ersättning för läkarvård och läkemedel ska tas bort.

– Jag ser inte riktigt hur vi ska kunna mötas i de olika frågorna, det kommer att bli en tuff förhandling, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Anna Falck ser inte kopplingen mellan läkemedelsersättning och coronapandemin:

– Det här är ett yrkande som vi har haft under flera års tid. Vi menar att dels är det i vissa fall redan bortförhandlat i de lokala avtalen, dels har vi en konstruktion i dag med vårt högkostnadsskydd som gör att det känns lite otidsenligt helt enkelt, säger hon.

Däremot håller hon med om att det stundar hårda förhandlingar:

– Jag vet inte var jag ska sätta det på skalan, men visst är det så att när vi går in i förhandlingarna så står vi långt ifrån varandra. Det kanske man kan säga just nu eftersom det också ligger så många yrkanden på områden där vi inte har lagt några yrkanden, säger Anna Falck.

Ett exempel på det är OFRs yrkande om arbetstidsförkortning, som även fanns med i förra avtalsrörelsen. OFR vill se att ”arbetstiden förkortas och att individens möjlighet att förlägga arbetstiden ökar”.

Anna Falck påpekar att hon egentligen inte vill föregå förhandlingarna när det gäller enskilda yrkanden.

– Men nej, vi ser inte ett behov av arbetstidsförkortning, säger hon.

Några av OFRs yrkanden:

 • Vill ha löneökningar som minst motsvarar märket, som sätts av parterna inom industrin, och ett tidsbestämt avtal.
 • Vill att alla medlemmar ska få en minsta garanterad löneökning, en så kallad individgaranti.
 • Vill att fler visstidsanställningar blir tillsvidareanställningar.
 • Vill ha arbetstidsförkortning och större möjligheter för anställda att påverka sina arbetstider.
 • Vill att restid ska ses som arbetstid.
 • Vill ha bättre försäkringsskydd vid jobb i hemmet.
 • Vill att båda föräldrarna ska ha rätt att besöka mödravården utan löneavdrag.
 • Vill ha möjlighet till delpension även efter 65 år.
 • Vill att parterna inrättar en partsgemensam, grundläggande arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud.

Några av Arbetsgivarverkets yrkanden:

 • Vill ha ett ”sifferlöst” tillsvidareavtal, vilket innebär att det inte finns några fastställda siffror för löneökningarnas storlek.
 • Vill inte ha centralt fastställda löneökningar på individnivå, så kallad individgaranti.
 • Vill att lönesättande samtal ska vara standardmodell för lönerevisionen.
 • Vill förlänga huvudsemesterperioden till perioden maj till september, i stället för som nu juni till augusti enligt grundregeln i semesterlagen.
 • Vill att ansökan om föräldraledighet ska lämnas in samtidigt som semesteransökan för sommarsemestern.
 • Vill ta bort möjligheten för arbetstagaren att få ersättning för läkarvård och läkemedel från arbetsgivaren.
 • Vill ta bort möjligheten till ledighet i samband med flytt, examen och tentamen.
 • Vill ta bort de särskilda bestämmelser som finns kring arbetstid för lärare och doktorander.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.