Håkan Olsson, utredare för den nya arbetsmiljöstrategin.
Bild: Sören Andersson
Håkan Olsson, utredare för den nya arbetsmiljöstrategin.

Ny arbetsmiljöstrategi ska tas fram

ARBETSMILJÖ2024-06-11

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att föreslå en ny arbetsmiljöstrategi. Utredaren, Håkan Olsson, ska analysera den nuvarande arbetsmiljöstrategins fyra delmål och bedöma om de är ändamålsenligt utformade.

”Arbetsrelaterad stress, distansarbete och digitalisering, brottslighet och arbetstagares utsatthet, den gröna omställningen och klimatförändringarnas effekter samt internationalisering är alla faktorer som påverkar arbetslivet. Vi behöver en ny arbetsmiljöstrategi som har ett tydligare fokus på dessa delar”, kommenterar jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg, L, utredningsuppdraget i ett pressmeddelande.

Den särskilde utredaren Håkan Olsson är i dag särskild rådgivare vid Arbetsmiljöverket. Han har en lång bakgrund på myndigheten, bland annat som vikarierande generaldirektör.

Utredningen ska ta fram förslag till en arbetsmiljöstrategi för åren 2026–2030 och vilka delmål som bör gälla för strategin. Håkan Olsson ska också lämna förslag på fortsatta åtgärder 2026–2030 som långsiktigt kan bidra till genomslag för delmålen.

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast 11 juni 2025.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA