Ny e-tjänst för digital hantering av handlingar

DIGITALISERING2022-11-07

Domstolsverket har utvecklat en ny e-tjänst riktad till myndigheter. Tjänsten ska enligt ett pressmeddelande underlätta digitalt inlämnande av handlingar till förvaltningsdomstolar och mark- och miljödomstolar.

”E-tjänsten är ett alternativ till inlämning via mejl, säker e-post och vanlig papperspost. När en myndighet ska överlämna ett mål till en domstol kan myndigheten direkt i e-tjänsten registrera alla obligatoriska uppgifter och ladda upp de handlingar som är nödvändiga för att domstolen ska kunna pröva överklagandet. Tjänsten möjliggör också inlämning av mycket större filer än vad som tidigare varit möjligt”, framhåller enhetschef Jan Josefsson i pressmeddelandet från Domstolsverket.

Målsättningen har varit att få bort pappershanteringen och att göra det möjligt att skicka in större filer och i fler format till domstolarna.

Den nya e-tjänsten har under hösten testats av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Enligt pressmeddelandet visar erfarenheterna att den ger effektiv registrering av nya mål, vilket frigör resurser till andra arbetsuppgifter.

Även om det fortfarande finns behov av viss handpåläggning går arbetet snabbare, enligt Domstolsverket.

”Tidigare hanterade vi stora mängder av pappershandlingar eftersom vi inte kan ta emot tunga filer via e-post. Nu kan nästan alla handlingar, oavsett storlek och filformat, skickas in digitalt, vilket gör hanteringen både snabb och säker”, berättar handläggaren Louise Jönsson i pressmeddelandet.

Också Lantmäteriet har testat den nya e-tjänsten. Liselott Bengtsson är verksamhetsutvecklare och har varit delaktig i utformningen av tjänsten:

”E-tjänsten är lättanvänd och pedagogisk. För Lantmäteriets del har den underlättat vårt arbete. Vi behöver inte lägga tid på att komprimera filer och leta upp rätt e-postadresser till domstolarna”, konstaterar hon i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.