Ny myndighet för jakt och viltvård utreds

STATSFÖRVALTNING2023-08-08

Regeringen har gett Susanna Löfgren i uppdrag att utreda inrättandet av en ny jakt- och viltvårdsmyndighet. Hon har tidigare varit chef med ansvar för viltförvaltningsfrågor på Naturvårdsverket.

Enligt direktiven ska utredningen analysera om det statliga åtagandet inom jakt- och viltvårdsområdet bör omprövas, och utreda formerna för samt föreslå en ny jakt- och viltvårdsmyndighet som ska ansvara för viltförvaltningen på nationell nivå. Utredningen ska vara klar senast 31 januari 2025.

”Jakten är viktig för Sverige. Vi har gedigna jakttraditioner och många aktiva och duktiga jägare som vårdar natur och vilt. Det är också en trygghetsfråga, där jakt bidrar till att minska viltskador hos jord- och skogsägare, öka trafiksäkerheten och hålla nere vargstammen. Beslutet i dag är ett steg på vägen för att säkra goda villkor för både jakt- och viltvård”, kommenterar landsbygdsminister Peter Kullgren, KD, beslutet i ett pressmeddelande.

I dag är Naturvårdsverket ansvarig jakt- och viltmyndighet på nationell nivå, medan länsstyrelserna ansvarar för den regionala förvaltningen av vilt.

Utöver att ta ställning till vilka uppgifter som kan överföras till en ny jakt- och viltvårdsmyndighet för att skapa en mer effektiv och samlad hantering, ska utredaren Susanna Löfgren också se över hur hanteringen av vapentillstånd ska organiseras. Vapentillstånd är i dag Polismyndighetens ansvar.

Andra myndigheter som berörs av utredningsuppdraget är bland andra Trafikverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA