Ny myndighet för psykologiskt försvar

STATSFÖRVALTNING2018-08-17
Regeringen vill inrätta en ny myndighet för psykologiskt försvar och tillsätter en särskild utredare för att analysera och föreslå vilka uppgifter den nya myndigheten ska ansvara för.

Arbetet med ett psykologiskt försvar är av stor vikt och behöver förstärkas, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Därför tillsätts en särskild utredare för att analysera och lämna förslag om en ny myndighet som ska ha det övergripande ansvaret för att utveckla och samordna det psykologiska försvaret.

Det finns ett behov av att Sverige inom ramen för det civila försvaret utvecklar strategiska och moderna psykologiska försvarsförmågor, skriver regeringen i direktiven till utredaren. Det psykologiska försvaret handlar inte bara om förberedelser för krig. Det måste mot bakgrund av utvecklingen i omvärlden bedrivas aktivt också i fredstid.

”Det viktiga är att säkerställa befolkningens försvarsvilja i fred och motståndsvilja i krig, att säkerställa att saklig offentlig information snabbt och effektivt kan förmedlas även under störda förhållanden samt att identifiera, analysera och möta påverkanskampanjer. Psykologiskt försvar ska också, så långt det är möjligt under störda förhållanden, säkerställa ett öppet och demokratiskt samhälle med åsiktsfrihet och fria medier”, skriver regeringen.

Utredaren ska bland annat analysera och lämna förslag på

  • vilka uppgifter som den nya myndigheten ska ansvara för.
  • hur verksamheten ska vara utformad för att kunna utföras i fredstid, vid höjd beredskap och ytterst i krig.
  • hur myndigheten ska samverka med berörda myndigheter och andra aktörer som bedöms ha eller bör ha uppgifter inom det psykologiska försvaret.
  • myndighetens resursbehov.
  • ledningsform för myndigheten.
  • finansiering av myndigheten.
  • nödvändiga författningar och författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast 15 augusti 2019.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.