Ny rapport lyfter vikten av omprövning av statens uppgifter

STATSFÖRVALTNING2022-01-10
Staten behöver regelbundet ompröva vilka uppgifter den ska ansvara för, menar Statskontoret i en ny rapport. Omprövning kan enligt myndigheten frigöra statliga medel som bland annat kan användas till att öka insatserna på andra områden.

Att ompröva vad staten gör handlar enligt Statskontoret mest om att identifiera vad staten inte nödvändigtvis behöver ta ansvar för eller där omfattningen på statens åtagande kan begränsas. På dessa områden skulle i stället privata aktörer eller civilsamhället kunna ta ansvar. De statliga medel som då frigörs kan staten i stället använda för att minska det samlade statliga åtagandet, eller för att öka insatserna på andra områden, konstaterar myndigheten.

I grunden är det enligt rapporten en politisk fråga vad staten ska göra och ha ansvar för. Politikerna sätter ramarna för det statliga åtagandet och avgör vad staten ska finansiera. I princip alla statliga åtaganden kan omprövas när som helst. Men det finns områden där statens åtagande och ansvar är i stort sett permanent som försvaret, rättsväsendet, utrikesrepresentationen och skatteförvaltningen. Enligt rapporten utgör dessa områden en slags minsta nivå för hur mycket staten ska göra när det gäller myndighetsuppgifter.

En praktisk utgångspunkt för att ompröva det statliga åtagandet är en önskan att minska statens utgifter, eller att spara pengar på ett område för att på så sätt frigöra resurser för andra områden, konstaterar Statskontoret. Regeringen har också pekat på att det behövs beslut om omprövning för att den statliga förvaltningen ska bli mer effektiv. En mer effektiv förvaltning kan skapa utrymme för att göra fler saker eller andra saker.

Statskontoret menar att det sannolikt kommer krävas mer regelbunden omprövning av statens åtaganden för att staten ska kunna möta de behov och utmaningar som den står inför, exempelvis vad gäller demografi, digitalisering och klimatomställning. Det handlar dels om att diskutera vad staten ska finansiera, dels att se över hur staten är organiserad för att förvaltningen ska fungera väl.

Myndigheten pekar också på att både medborgare och företag har fått nya och förändrade behov under pandemin. Staten har tagit ett större ansvar inom vissa samhällsområden än tidigare, bland annat genom riktade stöd till företag. Det har lett till ett ökat statligt åtagande och inneburit nya utmaningar för staten.

Utvecklingen under pandemin har också tydliggjort vilka behov som finns, konstaterar rapporten. Det gäller till exempel hur en förändrad demografi kan göra det svårare för kommuner och regioner att utföra sitt uppdrag och hantera kraven att offentliga tjänster i hela landet ska vara likvärdiga. Ett annat exempel som lyfts fram är bristen på bredband, som utmanar möjligheterna att det ska gå att bo och driva företag i hela landet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.