Bild: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Nya regler föreslås för högkvalificerade arbetskraftsinvandrare

ARBETSMARKNAD2023-03-17

I en promemoria inom justitiedepartementet föreslås ett nytt regelverk för arbetskraftsinvandrare som söker uppehålls- och arbetstillstånd för högkvalificerat arbete. Förslaget bygger på ett EU-direktiv om så kallade EU-blåkort.

Den som är medborgare i ett land utanför EU kan ansöka om ett så kallat EU-blåkort. För att få ett sådant kort ska den sökande enligt promemorians förslag till förändrade regler ha ett anställningsavtal för en högkvalificerad anställning med en anställningstid om minst sex månader. Lönen ska vara minst en och en halv gång högre än den genomsnittliga bruttoårslönen i Sverige. De nya bestämmelserna innebär att färre personkategorier blir undantagna från möjligheten att få ett blåkort.

Det nya blåkortet ska enligt ett pressmeddelande förbättra möjligheterna att attrahera och behålla högkvalificerade arbetstagare och underlätta de berörda personernas rörlighet inom EU. Villkoren för att en person ska beviljas ett blåkort regleras i ett särskilt kapitel i utlänningslagen.

”Förslagen ligger i linje med regeringens ambition att särskilt främja den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen till Sverige. Regeringen har även givit en utredare i uppdrag att överväga fler åtgärder för att Sverige ska attrahera och behålla högkvalificerade arbetskraftsinvandrare”, kommenterar migrationsminister Maria Malmer Stenergard, M, promemorian i pressmeddelandet.

Den som har fått ett EU-blåkort ska enligt förslaget kunna byta till ett annat slags arbete eller en annan anställning utan att ansöka om ett nytt blåkort. Däremot måste arbetstagaren anmäla byte av arbetsgivare eller förändringar som påverkar villkoren för tillståndet till Migrationsverket.

Den som har haft ett EU-blåkort från ett annat land i EU i minst tolv månader ska kunna ansöka om ett EU-blåkort i Sverige med ett något förenklat förfarande.

Promemorian skickas nu ut på remiss till och med 1 juni i år.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.