Nyordning ska rädda Sametingets ekonomi

SAMETINGET2017-02-21
Sametinget överskrider sina anslag och har fått kritik av Riksrevisionen för sin ekonomiska redovisning. Nu föreslår Ekonomistyrningsverket att regeringen ändrar myndighetens ledningsstruktur och gör tydligt vilka pengar som ska gå till förvaltningen.

Ekonomistyrningsverket, ESV, har på regeringens uppdrag försökt reda ut varför Sametinget inte klarar sin ekonomi och se vilka förändringar som behövs. Sametinget är både ett parlament och en förvaltningsmyndighet, och den unika konstruktionen har gjort organisationen komplex och ansvarsfördelningen otydlig, anser ESV.

Sametingets kanslichef bör enligt ESV vara den myndighetschef som regeringen utser. I dag är Sametingets ordförande myndighetschef. Styrelsen ska enligt förslaget vara myndighetsledning och fatta de övergripande besluten om förvaltning och myndighetsutövande. Kanslichefens roll blir att sköta löpande förvaltning och ansvara för arbetsgivarpolitiken.

När det gäller bristerna i ekonomistyrningen anser ESV att Sametinget bör utveckla sin redovisning och inrätta en egen internrevision. På regeringen faller att göra tydligt hur myndigheten får använda sina anslag. Det finns ett förvaltningsanslag som överskrids kraftigt – anslaget för 2016 var drygt 39 miljoner kronor, men under januari – november var kostnaderna över 60 miljoner kronor.

Sametinget har hittills löst problemet genom att använda så kallade sakanslag till förvaltning, men det innebär att den utåtriktade verksamheten får urholkade anslag.

Ett annat budgetbekymmer är att bidragen till rennäringen skiftar, beroende på faktorer som Sametinget inte kan styra över. Där presenterar ESV fyra möjliga lösningar, varav en är att Sametinget får en anslagskredit på anslaget.

ESV föreslår även att Sametingets förtroendevalda ska erbjudas utbildning om styrning och kontroll, ansvarsfrågor, anslagssystemet och vad det innebär att vara en statlig myndighet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.