Nytt avtal för anställning som postdoktor

HÖGSKOLAN2021-11-24

Tidsbegränsade anställningar som postdoktor får inte vara längre än tre år. Det är innebörden av ett nytt avtal mellan Arbetsgivarverket och Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, samt Saco-S.

Med stöd av det nya avtalet får en postdoktor anställas under en tid om minst två och högst tre år. Anställningen ska syfta till att efter avlagd doktorsexamen ge möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och skapa förutsättningar för vidare meritering. Anställningen ska vara en del i att främja framtida kompetensförsörjning. Anställningen får förlängas om det krävs för att uppnå syftet med anställningen, men den totala anställningstiden får inte bli längre än tre år.

”Fördelen med det nya avtalet är att de som behöver längre än två år för sina postdoktor-studier kan få ett extra anställningsår med samma villkor, det har inte varit möjligt tidigare. Dessutom har vi förtydligat att doktorsexamen ska vara avlagd innan beslut fattas om en postdoktoranställning”, konstaterar Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef på OFR, i ett pressmeddelande.

För att anställas med stöd av avtalet krävs som förut avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I det nya avtalet har specificerats att examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Avtalet gäller från 1 februari 2022 och ersätter tidigare avtal. I avtalet finns vissa övergångsbestämmelser.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA