"Oerhört allvarligt läge för Sverige"

BUDGETKRISEN2014-12-02

Sverigedemokraterna har bestämt sig för att rösta för Allianspartiernas budgetförslag. Därmed faller regeringens budget. ”Det är ett oerhört allvarligt läge för Sverige”, kommenterar STs ordförande Britta Lejon.

Sverigedemokraternas vikarierande ordförande Mattias Karlsson förklarade på en presskonferens att ansvaret för situationen ligger på statsminister Stefan Löfven, S.

Riksdagen ska i morgon onsdag fatta beslutet om ramarna för statsbudgeten, men efter beskedet från SD kan regeringen välja att skicka tillbaka hela ärendet till finansutskottet och hoppas på en förhandlingslösning som kan få majoritet.

STs ordförande Britta Lejon säger i en kommentar att händelseutvecklingen inte är vad väljarna förväntat sig av riksdagen.

– Jag tror att väljarna förväntat sig ett bättre ansvarstagande och att man klarar av att bilda majoritet.

Situationen innebär stora oklarheter för STs medlemmar på de statliga myndigheterna och för myndigheternas ledningar, säger hon.

– Vi vet inte vad som kommer att hända med en mängd förslag i regeringens budget, om det blir återremittering och senareläggning eller om det blir ett extraval. Kommer det extra resurser till försvaret och polisen, till exempel? Just nu är det helt omöjligt för myndighetsledningarna att planera.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA