Ökad samverkan efterfrågas för högre kvalitet i rättsliga beslut

STATSFÖRVALTNING2021-10-08
Välfärdsmyndigheterna arbetar med olika metoder i sin uppföljning av den rättsliga kvaliteten i sina beslut, konstaterar Ekonomistyrningsverket, ESV, efter en granskning. Enligt rapporten kan ökad samverkan utveckla arbetet.

ESV konstaterar efter en kartläggning att de uppföljningar som myndigheterna gör av den rättsliga kvaliteten i sina beslut leder till att myndigheterna identifierar brister i dem och i sin handläggning. Det talar för att myndigheterna bör fortsätta att följa upp sina beslut och utveckla arbetet. ESV anser också att arbetet behöver synliggöras, för att främja det interna lärandet, öka den externa transparensen och bidra till att upprätthålla förtroendet för systemet.

I ett pressmeddelande konstaterar ESV också att det inte finns någon samlad information om hur myndigheterna följer upp rättslig kvalitet i verksamheten. Kvalitetsuppföljningar kan bidra till att myndigheterna fattar beslut som är förutsägbara för den enskilde och stämmer överens med regelverket.

Myndigheternas uppföljningar genomförs huvudsakligen genom aktgranskningar, men metoderna varierar. ESV anser att arbetet bör se olika ut. Regelverken kräver att myndigheterna ska göra uppföljningar, men det finns ingen styrning av hur uppföljningarna ska genomföras. Därför kan och bör myndigheterna arbeta verksamhetsanpassat, enligt ESV.

Kartläggningen ger ingen tydlig bild av hur mycket resurser myndigheterna lägger på den här typen av uppföljningar. Bedömningen av vad som är rimligt påverkas bland annat av hur komplicerat det regelverk är som styr den aktuella förmånen. ESV anser att varje myndighet behöver väga nyttan av uppföljningen mot kostnaderna för densamma.

Myndigheterna samverkar i viss mån om rättsliga kvalitetsuppföljningar. Men ESV konstaterar att det inte finns någon systematik i denna samverkan. För att stimulera till ökat erfarenhetsutbyte och spridande av goda exempel bedömer ESV att de berörda myndigheterna bör utveckla sin samverkan.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.