Några arbetsgivare skriver i sitt svar att man valt att likställa vaccinationen med läkarbesök, som kan göras på betald arbetstid.
Bild: Mostphotos
Några arbetsgivare skriver i sitt svar att man valt att likställa vaccinationen med läkarbesök, som kan göras på betald arbetstid.

Olika syn på vaccination under arbetstid

CORONA2021-05-12
Riktlinjerna kring vaccinationer mot covid-19 skiljer sig åt mellan myndigheterna, visar en granskning som Publikt gjort. Flera arbetsgivare tillåter vaccination på arbetstid utan löneavdrag, medan andra har valt en mer restriktiv hållning.

Publikt har frågat trettio statliga arbetsgivare om de anställda tillåts gå och vaccinera sig mot covid-19 på arbetstid utan löneavdrag. Omkring hälften av de tillfrågade arbetsgivarna svarar ja utan förbehåll. Flera av dem motiverar beslutet med att det ligger i samhällets intresse att vaccinationerna genomförs så smidigt som möjligt för att snabbt stoppa smittspridningen.

Bland annat svarar Statens servicecenter, Skatteverket och Göteborgs universitet att deras personal kan gå och vaccinera sig under sin arbetstid utan löneavdrag. Några arbetsgivare skriver i sitt svar att man valt att likställa vaccinationen med läkarbesök, som kan göras på betald arbetstid. Till dessa hör bland annat Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen Skåne län.

Flera andra statliga arbetsgivare uppmanar dock i stället personalen att i första hand använda sin flex- eller förtroendearbetstid för vaccinering eller försöka få en tid för vaccination utanför ordinarie arbetstid.

Bland annat gäller det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som under det senaste året har haft en viktig roll i pandemihanteringen. I ett mejl till Publikt motiverar MSB beslutet med att de anställda har stora möjligheter att vaccinera sig utanför sin arbetstid.

Informationen om denna policy gick först ut på myndighetens intranät. STs avdelningsordförande på myndigheten, Jan Karlsson, är kritisk till arbetsgivarens inställning och tycker att MSB borde vara mer generösa med tanke på myndighetens uppdrag under pandemin.

– Det är inte jättesnyggt att arbetsgivaren uttrycker sig så när vi är en av myndigheterna som har ett stort ansvar under pandemin. Det kan ju tolkas som att MSB inte bryr sig om sina medarbetare, säger han.

Sofia Landeklint, HR-strateg på MSB, påpekar att de anställda ändå har möjligheten att vaccinera sig under arbetstid om det inte går att lösa på annat sätt.

– Det bör inte vara några bekymmer för våra medarbetare att vaccinera sig. Många jobbar hemifrån och har flex- eller förtroendearbetstid med goda möjligheter till pauser. Men är det svårt för någon har vi hela tiden uppmanat till en dialog med närmaste chef. Arbetet ska inte göra att man inte kan vaccinera sig, säger hon.

Andra arbetsgivare ser inga problem med att anställda vaccinerar sig på arbetstid. Varför har ni valt den här vägen?

– Paragrafen om läkarbesök som finns i de centrala villkorsavtalen gäller inte vaccinationer, utan det är upp till varje myndighet att fatta ett eget beslut. Jag tänker att med vårt arbetssätt så borde inte det här skapa några bekymmer för oss, vilket gjorde att vi landade i detta ställningstagande.

Efter att riktlinjerna diskuterats mellan fack och arbetsgivare uppdaterades policyn för att göra tydligt att det vid behov går att vaccinera sig på betald arbetstid, vilket inte var självklart i den tidigare versionen. Avdelningsordföranden Jan Karlsson vidhåller ändå att myndigheten hade kunnat vara ännu mer tillmötesgående.

– Arbetsgivaren hänger fortfarande kvar vid att man ska nyttja flex- eller förtroendearbetstid. Ledningen borde vara tydligare med att om det är så att man behöver gå och vaccinera sig på arbetstid så är det inga problem, säger han.

På Kriminalvården är huvudregeln att vaccinationer mot covid-19 ska ske utanför arbetstid. Bara i undantagsfall beviljas ledighet, enligt myndighetens policy. Även här finns det ett missnöje från fackligt håll över arbetsgivarens hållning i frågan, berättar Joachim Danielsson från STs avdelningsstyrelse inom Kriminalvården.

– Vi reagerade direkt när vi fick se det här. Vi tycker att vaccinationerna borde ses som läkarbesök och att man ska kunna gå och vaccinera sig utan löneavdrag på arbetstid. Man ska inte behöva ta flextid eller annan ledig tid för att göra det, säger han.

De fackliga organisationerna inom Kriminalvården har skickat en gemensam skrivelse till arbetsgivaren där de framför sin kritik mot riktlinjerna.

– Vi är människor som jobbar med människor och det är så smittspridningen sker, att då möjliggöra en snabbare vaccinering är ett sätt att minska den risken och vi hade gärna sett en annan hållning i den här frågan, säger Joachim Danielsson.

Men policyn behövs för att klara verksamheten, enligt Martin Klaar som är ställföreträdande HR-direktör på Kriminalvården. Han betonar samtidigt att de anställda fortfarande kan vaccinera sig på arbetstid om det inte går att hitta någon annan lösning.

I första hand ska man göra det på fritid eller flextid. Men om det inte skulle gå finns öppningen att i samråd med närmaste chef göra det på arbetstid. Vi är medvetna om att frågan hanteras annorlunda på andra myndigheter, vi har olika verksamheter och förutsättningar och för oss är det viktigt att kunna upprätthålla en säkerhetsnivå och säkerställa bemanningen, säger Martin Klaar.

Han tycker inte att vaccinationer kan likställas med läkarbesök.

– Det är en väldigt stor skillnad. Ett läkarbesök är det någon enstaka som går på, men här ska alla vaccinera sig. Det här berör hela anstalten eller häktet och då är det viktigt för oss att kunna upprätthålla säkerheten, säger Martin Klaar.

Men Joachim Danielsson köper inte arbetsgivarens argument, och hoppas på att beslutet ska ändras.

– Med god planering och framförhållning, samt en förståelse för den situation som råder i sin helhet borde inte det här vara något problem. Kriminalvården borde visa att man månar om att personalen blir vaccinerad så skyndsamt som möjligt, både för individens och verksamhetens skull, säger han.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Corona
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.