Omfördelning av utvecklingsansvar får kritik

LÄNSSTYRELSERNA2018-03-02
Redan tidigare har ansvaret för regional tillväxt och för transportinfrastruktur flyttats från länsstyrelserna till landstingen i en majoritet av länen. Nu föreslår regeringen i en lagrådsremiss att förändringen ska göras för samtliga län. ST vid Länsstyrelsen i Stockholms län instämmer i arbetsgivarens kritik mot förslaget.
Av:  Karin Thorsell

Det handlar om lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län som regeringen nu föreslår ska gälla i hela landet. Hittills har lagen omfattat 14 län där landstinget eller i förekommande fall, regionen, tagit över ansvaret dels för insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling, dels för länsplaner för regional transportinfrastruktur.  

Under 2017 föreslog regeringen att lagen skulle utökas till att också omfatta Stockholms, Kalmar och Blekinge län, men efter att Södermanlands, Värmlands, Dalarnas och Västerbottens läns landsting själva ansökt hos regeringen om att få överta det regionala utvecklingsansvaret föreslår regeringen alltså att lagen ska omfatta samtliga län.  

Anne-Jeanette Johansson är ordförande för ST inom länsstyrelserna. Hon arbetar själv inom en av de länsstyrelser som inte omfattats av lagen tidigare, nämligen i Stockholms län.  

– Länsstyrelsen här har skrivit ett remissvar som vi i ST instämmer i, att vi vill behålla de här funktionerna inom länsstyrelsen. Vi anser att det är olämpligt att staten lämnar ifrån sig ansvaret för utveckling och infrastruktur i huvudstaden, så att regeringen inte längre kan styra över den.  

På länsstyrelsen i Stockholms län omfattas totalt runt tjugo personer. Alla arbetar inte heltid med de berörda områdena och det är därför oklart vilka som omfattas. 

Anne-Jeanette Johansson berättar att förhandlingarna om verksamhetsövergång har gått bra för de anställda som tidigare bytt arbetsgivare från länsstyrelsen till landsting.    

Civilminister Ardalan Shekarabi, S, skriver i ett pressmeddelande att förslaget innebär en önskvärd enhetlighet vad gäller det regionala utvecklingsansvaret.

"Samtidigt stärks och tydliggörs den demokratiska förankringen när det aktuella ansvaret överförs till landstingen i länen", skriver han.

Ändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2019. Förslaget innebär även att landstingen får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelse. Men vid val ska beteckningen landstingsfullmäktige användas även i fortsättningen.   

 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.