Bild: Mostphotos

Oro bland fackliga organisationer efter besked från Sida

FACKLIGT2024-03-19

Sida säger upp alla avtal om bistånd med ett antal svenska organisationer som verkar inom civilsamhället – däribland fackliga Union to Union. ”Det här är ett hot mot solidaritetsarbetet i hela folkrörelsen”, säger Karin Brunzell, internationell sekreterare på ST.

Den 15 mars beslutade Sida att säga upp samtliga avtal med 16 organisationer som arbetar med att fördela bistånd till civilsamhället. Bland organisationerna finns exempelvis Röda korset och Naturskyddsföreningen, men även fackliga Union to Union, något som tidningen Arbetsvärlden rapporterade om under måndagen.

– Vi ger stöd för facklig verksamhet som når 500 fackföreningar. Vi måste nu informera dem om att svenskt bistånd inte kommer kunna stötta er verksamhet, sade Union to Unions generalsekreterare Maria Nyberg till Arbetsvärlden.

Union to Union drivs gemensamt av LO, TCO och Saco och samarbetar med ett 60-tal fackliga organisationer runt om i världen, med målet att förbättra arbetsförhållandena i andra länder.

Bakgrunden till att Sida nu vill strypa pengarna är regeringens pågående översyn av det svenska biståndet. En del i denna är att dra ned på kostnaderna för bistånd till civilsamhället.

För Union to Union, vars verksamhet till 80 procent finansieras av pengarna från Sida, innebär beskedet ett hårt slag. Maria Nyberg säger till Arbetsvärlden att en förändring var väntad, men att Sidas besked att avsluta avtalen redan till 1 januari 2025 kom som en ”kalldusch”.

Det kan i framtiden bli möjligt att söka nya pengar från Sida – men hur förutsättningarna kommer att se ut har myndigheten ännu inte fattat beslut om.

När Publikt frågar Maria Nyberg vad som händer med Union to Union om organisationen inte får mer pengar svarar hon:

– Det har vi inte diskuterat ännu. Vi ägs ju av LO, TCO och Saco och drivs för att bedriva fackligt utvecklingssamarbete. Vad som händer om Sida-finansieringen ser helt annorlunda ut har styrelse och ägare inte fattat beslut om ännu.

Ser du någon möjlighet att Sida kan ändra sina planer?

– Vi har inte fått några sådana signaler. Och jag anar och förutsätter att de haft ordentliga diskussioner innan de tog ett så här drastiskt beslut. Däremot hoppas jag att regeringen och Sida fortsätter bedöma att det finns utrymme för oss att teckna ett nytt avtal 2025.

ST är ett av de fackförbund som söker pengar från Union to Union för att finansiera sina internationella projekt. Karin Brunzell, internationell sekreterare på ST, kallar Sidas besked för ”ett svek”.

– Det här är ett hot mot solidaritetsarbetet i hela folkrörelsen och fackföreningsrörelsen. Ett slag mot arbete för demokrati och mänskliga rättigheter, säger hon till Publikt.

Att regeringen velat skära i biståndet har stått klart, konstaterar även Karin Brunzell.

– Så vi var oroliga, men jag trodde nog inte att de skulle gå så här långt. Inte att de skulle säga upp ingångna avtal.

Vad kommer det här att betyda för STs internationella verksamhet?

– Det vet vi inte än. Alla avtal ska omförhandlas och vi kommer att söka igen. Men om det är så att man inte vill samarbeta med fackföreningsrörelser överhuvudtaget, då kommer det vara svårt för oss att fortsätta våra projekt som vi gör nu. Sedan kommer ST alltid stå för solidaritet och göra de samarbeten vi kan göra utan samarbete med Sida, säger Karin Brunzell.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Bistånd
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA