Överklagar till högsta instans

MIGRATIONSVERKET2012-10-22
Konkurrensverket vänder sig till Högsta förvaltningsdomstolen och överklagar kammarrättens dom om den direktupphandling Migrationsverket har gjort avseende byggnadsarbeten.

Kammarrätten i Jönköping avslog för några veckor sedan Konkurrensverkets krav på Migrationsverket på 5,5 miljoner kronor i böter. Tidigare hade förvaltningsrätten gått på Konkurrensverkets linje, men Migrationsverket valde att överklaga.

Enligt kammarrätten hade upphandlingen påbörjats innan reglerna om upphandlingsskadeavgift trätt i kraft. Därför kunde enligt domen inte Migrationsverket åläggas att betala upphandlingsskadeavgiften.
Nu anser Konkurrensverket att ett klargörande från Högsta förvaltningsdomstolen är nödvändigt:

”Övergångsbestämmelsens tolkning och frågan om när en otillåten direktupphandling ska anses påbörjad är av principiell vikt. Ett klargörande kan påverka rättstillämpningen i såväl mål om överprövning, som i mål om upphandlingsskadeavgift enligt lagen om offentlig upphandling”, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson i ett pressmeddelande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.