Parterna till storms mot förslag om minimilön

ARBETSRÄTT2020-11-30
Den svenska modellen hotas om EU-kommissionens förslag om minimilöner antas, skriver företrädare för LO, PTK och Svenskt Näringsliv i en gemensam debattartikel.

Parternas företrädare LO, PTK och Svenskt Näringsliv uppmanar Sveriges riksdag och regering att göra allt för att stoppa EU-kommissionens direktiv om minimilöner. De tre huvudorganisationerna har gemensamt analyserat EU-förslaget och konstaterar att det inte stämmer att Sverige och Danmark undantagits från direktivet.

”Vår bedömning är att makten över arbetsmarknaden riskerar att bli europeisk på sikt. Arbetsmarknadens parter och den svenska lagstiftaren kommer successivt att förlora kontrollen över de regler som bygger upp kollektivavtalsmodellen och som ger förutsättningarna för svensk lönebildning. Självregleringens förutsättningar rubbas. Både arbetsgivares och arbetstagares incitament att organisera sig och teckna kollektivavtal riskerar att sjunka drastiskt”, skriver LO-juristen Claes-Mikael Ståhl, PTK-juristen Hedvig Forsselius och arbetsrättschefen John Wahlstedt vid Svenskt Näringsliv i debattartikeln.

LO, PTK och Svenskt Näringsliv kräver i artikeln att regeringen och riksdagen mobiliserar alla resurser för att hindra att direktivet antas. Det behövs ett resolut agerande om den svenska modellen ska säkras. Enligt arbetsmarknadens parter är kommissionens förslag inte förenligt med EU-fördraget. Fördraget har inte gett EU kompetens att lagstifta om löneförhållanden, föreningsrätt, strejk och lockout. Det är enligt parterna frågor som ska regleras i varje land, skriver de.

”Konsekvenserna för den svenska kollektivavtalsmodellen riskerar att bli oöverskådliga. Vad parterna kan förhandla och träffa kollektivavtal om – och mycket annat - kommer ytterst att beslutas i EU-domstolen”, skriver Claes-Mikael Ståhl, Hedvig Forsselius och John Wahlstedt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.