Pensionsåldern kan bli 66 år

ARBETSLIV2013-04-09
Pensionsåldern bör höjas till 66 år 2019 och sedan följa medellivslängden, föreslår Pensionsåldersutredningen. Britta Lejon, STs förbundsordförande, förstår tanken i teorin men menar att det är för rättsosäkert.

Medellivslängden ökar och även antalet äldre i förhållande till antalet förvärvsarbetande. Det är bakgrunden till Pensionsåldersutredningens uppdrag att analysera de pensionsrelaterade åldersgränserna.

För att råda bot på problemen med att allt färre ska försörja allt fler föreslår regeringens särskilde utredare, Ingemar Hansson, att det införs en riktålder för när man ska gå i pension och att den ska följa medellivslängdens utveckling. Enligt utredningen ska riktåldern beräknas varje år för att börja gälla fyra år senare.

Utredningen föreslår att 65-årsgränsen för garantipension, sjukersättning och flera andra förmåner, höjs till 66 år 2015 men börjar gälla från och med 2019, allt enligt nuvarande prognoser för medellivslängden.  

− Alla vill att vi klarar av att finansiera välfärden, men det kan inte ske på ett sätt som är rättsosäkert och som gör att människor inte kan planera sin pension, säger Britta Lejon, STs förbundsordförande.

Hon förstår utredningens resonemang i teorin, men anser att dagens arbetsliv inte erbjuder de förutsättningar som krävs.

− Arbetsmiljön i dag gör ju att många inte ens klarar att arbeta till 65. Delpensionsmöjligheterna för våra medlemmar har minskat. Och arbetsmarknaden i stort är åldersdiskriminerande. Det är nästan omöjligt för någon som är 5o år att byta arbetsgivare.

En stor förändring föreslås också när det gäller tjänstepensioner. Där menar utredaren att 55-årsgränsen för att börja ta ut tjänstepension och privat pension bör höjas till 62 år från och med 2017.

Britta Lejon säger att ST uppmärksammat att såväl lagstiftaren som arbetsgivare och pensionsförvaltare vill försämra villkoren.

− Pensioner blir allt viktigare för oss att bevaka, och det kommer vi göra, säger hon.

Fler förslag från utredningen

•    Rätten att kvarstå i anställning enligt las höjs till 69 år från och med 2016.
•    61-årsgränsen för tidigaste uttag av ålderspension höjs till 62 år från och med 2015.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.