Personalen som ska jobba med elstödet är ännu inte på plats

FÖRSÄKRINGSKASSAN2023-03-02

Den 1 mars skulle bemanningspersonal börja handlägga frågor om elstödet på Försäkringskassan. Så blev det inte. Urvalet av 62 tillfälliga handläggare är visserligen klart, men innan de kan börja jobba måste konkurrenterna få tio dagar på sig att överklaga upphandlingen.

Av:  Börge Nilsson

En så omfattande arbetsuppgift som utbetalningen av det nya elstödet skulle kunna blockera stora delar av Försäkringskassans verksamhet, vilket är orsaken till att myndighetens ledning har beslutat att ta in tillfällig bemanningspersonal och inte belasta den ordinarie personalen. ST inom Försäkringskassan har tidigare varit kritiskt till bemanningslösningar, men har i detta fall ansett att fördelarna överväger av just det skälet.

I januari annonserades behovet av cirka 70 konsulter via Kammarkollegiets ramavtal för bemanning. Enligt planerna skulle de börja jobba redan 1 mars.

Avropet fick ett antal bemanningsbolag att annonsera efter personal på Platsbanken. När anbudstiden gick ut den 13 februari hade tio bemanningsbolag lämnat offert på totalt 466 konsulter, redo att arbeta på Försäkringskassan i Stockholm, Göteborg, Västerås, Norrköping, Uppsala, Sundbyberg och Åmål.

Den 28 februari antog Försäkringskassan anbud från Perido, Manpower, Randstad, Bemannia och Jurek. Då hade myndigheten redan intervjuat och valt ut 62 av de valda bolagens konsulter.

Enligt Sandra Lukins, ramavtalsansvarig för bemanningstjänster på Kammarkollegiet, tillåter ramavtalet kortare intervjuer för att verifiera den kompetens som en erbjuden person uppges ha.

– Myndigheten får säkerställa att kandidaten uppfyller de krav som myndigheten har ställt, säger hon till Publikt.

Britt-Marie Hultström, tillförordnad verksamhetsområdeschef för kundmötet på Försäkringskassan, har gjort urvalet.

– Hade det varit ett bolag som haft flera orter, haft lägsta pris och tillräckligt många kandidater, då hade det kanske räckt med ett konsultbolag, säger hon.

När baskraven var uppfyllda gjordes urvalet enbart utifrån lägsta pris. Lägst timpris erbjöd Bemannia, vars personal kostade 192 kronor per timme. Jurek, Perido och Manpower hade priser mellan 213 och 224 kronor. Randstad erbjöd personal för 225 kronor per timme och fick, efter lottdragning med en annan firma på samma prisnivå, 25 konsulter antagna.

Adecco, Academic Work, Dreamwork Scandinavia, Novare och Poolia blev utan uppdrag. Om någon av dessa företag begär överprövning under de tio dagar som utgör överklagandetid, kan rekryteringen dra ut på tiden.

Tills allt är klart kan Försäkringskassan använda en intern resurspool på myndigheten med ett trettiotal medarbetare, och ett samarbete med Arbetsförmedlingen på Gotland där tolv personer tas in med kort varsel.

– Vi behöver gå fram så fort som möjligt i det här. Därför har vi fått göra den här kombinationen, säger Britt-Marie Hultström.

Thomas Åding, ordförande för ST inom Försäkringskassan, hoppas att ambitionen att inte belasta den ordinarie verksamheten ska kunna hållas. Därför är det viktigt att de bemanningsanställda snart kan börja jobba, konstaterar han.

– Skulle det dra ut på tiden måste man ju hitta lösningar och då är risken att arbetsgivaren behöver bemanna med personal från olika pooler som finns inom Försäkringskassan. Då får vi väl omprioritera verksamheten likt förbaskat, fast vi tänkte att vi inte skulle behöva göra det, säger Thomas Åding.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA