Bild: Getty Images

Polisen föreslås få anonymisera vissa beslut

POLISEN2024-01-08

Regeringen föreslår att polisanställda ska få möjlighet att i vissa fall signera beslut och andra handlingar med andra uppgifter än sitt namn. Syftet är att skydda mot repressalier från kriminella nätverk.

I en promemoria föreslår justitiedepartementet ändringar i polislagen, offentlighets- och sekretesslagen och förundersökningskungörelsen som ska öppna för möjligheten att anonymisera vissa av Polisens beslut. I ett pressmeddelande konstaterar regeringen att organiserad brottslighet som bedrivs av bland annat kriminella nätverk utgör ett allvarligt hot mot det fria och öppna samhället. Våld, hot, trakasserier och otillåten påverkan mot polisanställda från den organiserade brottsligheten kan användas för att försöka hindra dem från att fatta vissa beslut och fullgöra sitt uppdrag, skriver regeringen.

Därför föreslår regeringen att polisanställda i första ledet vid åtgärder mot den grova brottsligheten i vissa fall ska kunna använda en annan uppgift än namn i beslut och andra handlingar som dokumenterar åtgärder.

”Skyddet för Polismyndighetens anställda som arbetar mot den organiserade brottsligheten och de kriminella nätverken behöver stärkas och det är angeläget att så sker snabbt. Därigenom stärks Polismyndighetens brottsbekämpande verksamhet”, skriver regeringen i pressmeddelandet.

Promemorian skickas ut på remiss till 2 februari. Regeringen föreslår att regeländringarna ska träda i kraft 15 april i år.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA