Polisen skärper kontrollen av förtroendevalda

POLISEN2019-05-06
Polisen vet inte hur mycket tid de förtroendevalda inom myndigheten lägger på att arbeta fackligt. Myndigheten har inte heller koll på hur många som verkligen är förtroendevalda, visar en intern granskningsrapport som Polistidningen tagit del av.

När en förtroendevald sköter sitt fackliga arbete har hen rätt att vara ledig från sitt ordinarie jobb och samtidigt få lön. Men inom staten får inte den tid för fackligt uppdrag som arbetsgivaren betalar för vara hur stor som helst, enligt reglerna.

En intern kartläggning inom Polisen visar att myndigheten inte har koll på hur många de fackligt förtroendevalda faktiskt är eller vilken typ av fackligt arbete de ägnar sig åt, skriver Polistidningen.

Enligt tidningen har rikspolischefen Anders Tornberg som svar på rapporten gett HR-avdelningen i uppdrag att skärpa kontrollen. Inom kort ska en lista över alla förtroendevalda vara upprättad, tillsammans med rutiner för att uppdatera nämnda lista.

Myndigheten ska i fortsättningen även kontrollera hur mycket tid som går åt till facklig verksamhet, flera gånger om året med början i höst, enligt kartläggningen.

I rapporten från granskningen nämns en tumregel om att ett fackförbund bör ha en förtroendevald per 500 medlemmar, när det gäller statliga arbetsgivare. Även på den punkten får Polisen kritik.

”Jag tror att det finns betydligt fler än så inom Polisen. Internrevisionen gör en uppskattning om en heltidsfacklig på två hundra medlemmar”, säger Olov Augrell, tillförordnad chef på Polisens sektion för arbetsgivarutveckling till Polistidningen.

Det riktas också kritik mot att arbetsgivaren inte har följt reglerna kring vilken typ av fackligt arbete som får utföras på arbetstid. Myndigheten har bland annat betalat ut lön till förtroendevalda som deltagit i interna fackliga konferenser vid flera tillfällen, vilket inte ska ske enligt reglerna.

Intern granskning av förtroendevalda

Polisens interna granskare har kartlagt anställda som jobbar fackligt på minst 50 procent.

I granskningen gjordes intervjuer med personal på HR-avdelningen och förtroendevalda på olika fackförbund inom Polisen. Omkring 30 lönesättande chefer fick svara på en enkät.

Enligt lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen gäller att:

  • en förtroendevald har rätt att vara ledig den tid som fordras för det fackliga uppdraget.
  • omfattningen av ledigheten och när denna förläggs ska ske i samråd mellan arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen.
  • en förtroendevald ska kunna disponera ett arbetsutrymme på sin arbetsplats för att kunna sköta sitt fackliga uppdrag.
  • en förtroendevald inte får ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor på grund av sitt uppdrag.

Källa: Polistidningen

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Inlagt av Mats-Åke Morit… (ej verifierad) fre, 05/10/2019 - 08:27
Det är ingen regel utan ett avtal vi pratar om, som är grunden för facklig tid inom hela staten. Avtalet medger en heltid per 500 medlemmar för i huvudsak internfackligt arbete (som tex medlemsvärvning och konferenser), eftersom sådant som kallas till inom ramen för tex MBL (förhandlingar, förberedelsetid mm) ligger utöver den tiden. Dessutom kan lokala avtal träffas som innehåller mer tid. För oss vid Umeå universitet gäller 1 heltid per 325 medlemmar, men då får vi heller ingen extra tid för MBL och samverkan utan det är då inbakat. Dessutom har man rätt enligt FML att som förtroendevald delta i tex lokala styrelsemöten på betald arbetstid utöver den fackliga tiden.
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.