Problem med få anbud i upphandlingar

UPPHANDLING2020-02-04
Offentliga upphandlingar får för få anbud för att syftet med ökad konkurrens ska uppnås, visar en studie som beställts av Konkurrensverket. Bättre marknadsföring kan vara en lösning, enligt studien.

Konkurrensverket har beställt en forskningsrapport för att få svar på frågan varför antalet anbud är så få inom offentlig upphandling i Sverige. Studien har genomförts av forskarna Janne Tukiainen och Kirsi-Maria Halonen.

En stor del av våra offentliga inköp sker genom offentlig upphandling. Upphandlingen är en lagreglerad inköpsprocess som ska öppna för konkurrens och se till att skattepengarna används så effektivt som möjligt. Men det genomsnittliga antalet anbud per upphandling har enligt rapporten sjunkit i stort sett varje år sedan 2012. I mer än varannan upphandling läggs tre eller färre anbud. I var sjunde upphandling läggs bara ett enda bud. Andelen upphandlingar som överklagas är dessutom hög. Av 18 522 upphandlingar som utannonserades under 2018 ledde 1 135 till en överprövning.

Värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige motsvarar 17,5 procent av BNP och är uppgår totalt till cirka 700 miljarder kronor, konstaterar forskarna i studien. Den visar att konkurrensen är låg i upphandlingar, inom alla regioner, i de flesta branscher och för alla typer av upphandlande myndigheter. Detta är speciellt oroande då själva syftet med en konkurrensutsatt offentlig marknad är att kunna köpa högkvalitativa varor och tjänster till rimliga priser, skriver forskarna.

När få företag deltar i offentliga upphandlingar riskerar resultatet att bli ökade kostnader och sämre kvalitet i de varor och tjänster som köps. Det stora antalet överprövningar leder dessutom till försenade projekt och ökade kostnader. Det skapar i sin tur incitament att minska risken för överprövning, vilket potentiellt kan leda till ineffektiva upphandlingsprocesser. I rapporten konstaterar forskarna att detta kan leda till att upphandlande myndigheter medvetet begränsar antalet anbudsgivare för att minska risken för överprövningar, vilket motverkar syftet med att konkurrensutsätta de offentliga inköpen.

Enligt studien finns ett samband mellan antalet anbudsgivare och hur en upphandling har annonserats. Större fokus på att marknadsföra upphandlingar kan bidra till att fler leverantörer lämnar anbud. Studien pekar också på att upphandlande myndigheter borde kommunicera resultaten från upphandlingen bättre med övriga anbudsgivare, då detta verkar leda till minskade överprövningar.  Marknadskunskap, förståelse för de specifika egenskaperna hos dessa och en tidig kommunikation med marknadens aktörer är enligt rapporten viktiga för att få till stånd en ökad konkurrens.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

RELATERADE ARTIKLAR

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.