Projekt ska öka kunskapen om hinder för personer med funktionsnedsättning

ARBETSMILJÖ2024-03-26

Kunskapen om hinder i arbetsmiljön för personer med funktionsnedsättning är för låg i dag, enligt Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Med ett nytt projekt vill myndigheten öka förståelsen på landets arbetsplatser.

I projektet ska Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, under året samla in forskning som behandlar hinder och lösningar i arbetsmiljön för personer med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar.

Avsikten är att sammanställningen sedan ska kunna implementeras i arbetsplatsers arbetsmiljöplaner, för att de på så vis ska få in kunskapen i sitt arbetsmiljöarbete.

Veselinka Möllerström, processledande analytiker på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, menar att bara en liten del av den forskning som finns om funktionsnedsättningar rör just arbetslivet.

”Med ökad kunskap förbättras möjligheterna att skapa en genomtänkt arbetsmiljö där människor kan trivas och bidra på bästa sätt”, kommenterar hon projektet på Mynaks sajt.

Planen är att resultatet av sammanställningen ska presenteras runt årsskiftet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA