Rapport dömer ut Polisens strategiska planering

POLISEN2016-08-24
Den svenska polisen har ingen fungerande omvärldsbevakning och strategisk planering. Det skriver en projektgrupp i ett internt dokument som Publikt tagit del av. Redan under hösten ska en särskild enhet för strategifrågor inrättas.
Av:  Erik Dalunde

Projektgruppen, som tillsatts av rikspolischefen Dan Eliasson, har haft i uppdrag att ta fram ramarna för Polisens omvärldsbevakning och strategiska planering. Målet är att Polisen ska bli bättre förberedd på vad som möter i framtiden.

Gruppen dömer ut den strategiska planering som Polisen har i dag. Enligt rapporten, som ska presenteras för Polisens ledning i september, handlar planeringen mest om händelser som redan inträffat och som sedan används för att göra antaganden kring utvecklingen.

”Regelmässigt är arbetena bedrivna ad hoc som tillfälliga projekt”, skriver projektgruppen.

Ett skäl till avsaknaden av strategisk planering uppges vara den tidigare uppdelningen i 21 myndigheter.

Projektgruppens uppdrag har varit att ta fram en modell för omvärldsbevakning och strategisk planering som sträcker sig över lång tid, med siktet inställt på 2025 och framåt.

Redan under hösten ska en enhet för strategifrågor inrättas inom Polisen. Den ska samla in information mycket brett, både från svenska och utländska källor, såväl öppna som hemliga.

Analyserna ska resultera i strategiska planer för polisens hela verksamhet, men gruppen vill prioritera migration och den tekniska utvecklingen inom IT-brottsligheten.

Tankarna hos Dan Eliassons projektgrupp är kontroversiella. Bo Wennström, professor i rättsvetenskap vid Uppsala universitet, är kritisk på flera punkter.

– Den viktigaste uppgiften för polisen nu är att få ordning i huset. Inte att engagera sig i något som skjuter betydligt över målet och som är illa genomtänkt.

I dokumentet skriver gruppen att ”strategisk omvärldsbevakning, analys och planering gör det möjligt att stärka dialogen med den politiska nivån.” Det betyder, menar Bo Wennström, att polisen med ett informationsövertag kan få större tyngd gentemot politikerna.

– Det är en konstitutionell fråga. Med den här inriktningen blir polisen ännu mer politiserad.

Projektgruppen har tagit hjälp av Försvarsmakten och Försvarets forskningsinstitut, FOI, i sitt arbete.

”Försvarsmakten är den enda organisationen med ansvar för yttre och inre säkerhet som har en strategisk omvärldsbevakning och långsiktig strategi”, skriver gruppen och föreslår att Polisens metoder ska efterlikna försvarets.

– Det är påtagligt hur Försvarsmakten och Polisen närmar sig varandra och det sker snabbt. I rapporten använder man till och med oreflekterat ett militärt språkbruk, säger Bo Wennström.

Projektrapporten ska presenteras för rikspolischef Dan Eliasson och polisens nationella strategiledningsgrupp i början av september.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Polisen
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.