Rapport pekar på brister i kulturpolitiken under pandemin

KULTUR2021-10-07

Pandemin har fått mycket negativa konsekvenser på kulturområdet, konstaterar Myndigheten för kulturanalys i en rapport till regeringen. De kulturpolitiska stöden har enligt myndigheten bara långsamt ökat i träffsäkerhet.

Kulturanalys rapport behandlar pandemins konsekvenser inom kulturområdet i Sverige och de kulturpolitiska åtgärder som vidtagits på statlig, regional och kommunal nivå. Rapporten omfattar perioden mellan mars 2020 och mars 2021. I rapporten lyfter Kulturanalys fram att de inledande näringspolitiska insatserna hade begränsad förmåga att möta kulturområdets behov. Samtidigt drabbade regeringens beslut om restriktioner kulturområdet hårt medan annan verksamhet med höga besökstal, till exempel köpcentra, kunde bedriva sin verksamhet som tidigare.

”Överlag har kulturområdet som kräver fysiskt närvarande publik och deltagare drabbats väldigt hårt av pandemin. Vår bedömning är dock att kulturverksamhet i offentlig regi har klarat sig bättre jämfört med aktörer i privat och ideell regi”, konstaterar utredaren Hanna Borgblad i ett pressmeddelande.

Rapporten konstaterar också att kommunikationen om de olika stöden inte har nått fram. Exempelvis har många kulturskapare inte känt till att flera av de generella företagsstöden inte kunde sökas av den som beviljats krisstöd av kulturområdets myndigheter.

I rapporten slås också fast att kulturarbetsmarknaden har försämrats kraftigt. Inledningsvis under pandemin fanns enligt rapporten brister i hur åtgärder inom olika politikområden utformats och kommunicerats i relation till kulturområdets specifika förutsättningar. Först gradvis har de kulturpolitiska åtgärderna anpassats till dessa förutsättningar.

Enligt Kulturanalys bedömning riskerar pandemin att få negativa effekter i relation till de nationella kulturpolitiska målen. Kulturens fria ställning har tagit skada av att restriktionerna har berövat kulturskapare och kulturverksamheter de inkomster som krävs för att de ska kunna verka. Den ansträngda ekonomi som kulturskapare och kulturverksamheter tvingas leva under minskar också deras möjligheter att utöva sin profession på ett obundet sätt, skriver Kulturanalys.

”Det är uppenbart att pandemin har påverkat och troligen kommer att fortsätta påverka utvecklingen mot målen i negativ riktning. Vår kommande lägesbedömning i mars 2022 kommer att ytterligare analysera pandemins konsekvenser i relation till de nationella kulturpolitiska målen”, kommenterar Mats Granér, myndighetschef på Kulturanalys, rapportens slutsatser i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA