Recept för lyckad omorganisation

STATSFÖRVALTNING2016-09-28
Omorganisationer tar ofta längre tid att genomföra och kostar mer än planerat. Det är viktigt att involvera medarbetarna och att planera utifrån organisationens kultur och erfarenheter, enligt en rapport från Statskontoret.

Att omorganisationer sällan förlöper som planerat är ett återkommande tema i en forskningsstudie som publicerats av Statskontoret. Fenomenet är varken nytt eller okänt, konstaterar myndigheten. I rapporten Förändringsprocesser i stora organisationer ger forskaren Daniel Ericsson vid Linnéuniversitet flera förklaringar till att det vid omorganisationer sällan blir som det var tänkt. Omorganisationer är komplexa processer, där samspelet mellan många inblandade aktörer avgör resultatet.

Trots det brukar omorganisationer enligt Statskontoret planeras som en förenklad förändringsprocess,vilket gör att de regelmässigt både tar längre tid och kostar mer än planerat.

Det som vid planeringen ser ut som en rationell och effektiv process blir vid genomförandet en tvångströja som hindrar att på ett effektivt sätt ta hänsyn till olika aktörers behov och frågor som dyker upp längs vägen. Ledningar och styrelser har ett behov av att framstå som effektiva och rationella beslutsfattare, vilket leder till att förändringen gärna framställs som snabbare, enklare och billigare än vad den i själva verket är.

”I samband med att Statskontoret utvärderar omorganisationer i offentlig sektor är det inte ovanligt att slutsatsen är att reformen har tagit längre tid än avsett, att den har kostat mer än planerat eller att myndighetsledningen inte har förmått hantera förändringsprocessens komplexitet”, skriver Statskontoret i rapportens förord.

Forskningsöversynen är en del av Statskontorets uppdrag att utvärdera polisens pågående omorganisation till en en myndighet.

I rapporten lyfter Daniel Ericsson fram ett antal ”ledstänger” att hålla sig i när man planerar en stor omorganisation.

En av dem är att en organisationsförändring oftast blir effektivare när man kombinerar styrning ovanifrån och medarbetardrivet arbete. Forskningen pekar på att ju mer komplex organisationen eller de förändringar man vill göra är, desto viktigare är det att inkludera medarbetarna och att leda med en kombination av chefskap och ledarskap.

Andra ledstänger är insikten att organisatoriska förändringartill sin natur alltid är tilltrasslade fenomen och att lämna utrymme för det oförutsedda.

En annan är att planera genomförandet av en omorganisation utifrån organisationens kultur, erfarenheter av tidigare förändringsarbete i organisationen och utifrån de specifika förändringar som man vill åstadkomma.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.