Bild: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Regeringen förtydligar SiS mål

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2024-05-20

Regeringen ändrar instruktionen för Statens institutionsstyrelse, SiS, för att tydliggöra kraven på resultat vad gäller anpassad platstillgång, trygghet, säkerhet och kontroll. ”De ändringar som görs bidrar till större tydlighet och bättre förutsättningar för att regeringens styrning ska få genomslag”, kommenterar socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, M, beslutet i ett pressmeddelande.

Ändringarna i SiS instruktion innebär enligt regeringens pressmeddelande att myndighetens kärnuppdrag tydliggörs genom en ny målbestämmelse i instruktionen. Målformuleringen ska ge förutsättningar för bättre styrning och uppföljning av myndighetens verksamhet och resultat.

”Beslutet har fattats som ett led i regeringens mål att skapa en trygg och rättssäker barn- och ungdomsvård som håller hög kvalitet”, framhåller socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, M, i pressmeddelandet.

Beslutet innebär också att det förtydligas att antalet platser fortlöpande ska anpassas till behovet och att verksamheten ska vara utformad så att den tillgodoser behovet av trygghet och säkerhet för placerade barn, unga och vuxna. Den nya målformuleringen föreskriver även att myndighetens organisation av hemmen ska vara sådan att den tillgodoser olika behov av övervakning och kontroll.

Regeringen föreslår också att det ska bli enklare för SiS att betala ersättning till anställda vars personliga tillhörigheter, som glasögon och kläder, har förstörts i arbetet. Den nya bestämmelsen innebär att SiS i dessa fall ska tillämpa samma regler som Polisen och Kriminalvården.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA