Regeringen har beslutat om löneökningar för myndighetschefer

LÖNER2023-06-01

Regeringen har fattat beslut om löneökningar för myndighetschefer och vissa andra högre chefer inom staten. Löneökningarna för gruppen som helhet uppgår till 1,8 procent.

Beslutet, som klubbades under torsdagens regeringssammanträde, omfattar generaldirektörer och andra myndighetschefer, samt överdirektörer på de större myndigheterna och länsråd vid länsstyrelserna.

Sammanlagt rör det sig om cirka 220 personer. Gruppen som helhet får en löneökning på 1,8 procent, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

De enskilda lönebesluten fattas av respektive departement och de nya lönerna gäller retroaktivt från 1 oktober 2022, samma revisionsdatum som i det centrala avtal som gäller för övriga statsanställda. Lönesättningen är individuell, och de enskilda personernas nya löner blir offentliga först när besluten expedierats.

Så sätts myndighetschefernas löner

  • Regeringen beslutar om löner för de flesta myndighetschefer – bland andra generaldirektörer, landshövdingar, museichefer och lärosätenas rektorer. Regeringen beslutar även om lönerna för överdirektörer vid större myndigheter samt länsstyrelsernas länsråd. Totalt handlar det om cirka 220 personer.
  • Regeringen sätter inte lönerna för cheferna för de myndigheter som ligger under riksdagen, exempelvis riksrevisorerna och justitieombudsmannen.
  • Lönen för Arbetsgivarverkets generaldirektör sätts av Arbetsgivarverkets styrelse.
  • Lönen för de statliga AP-­fondernas verkställande direktörer sätts av respektive fonds styrelse.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA