Regeringen ser över elevombud

STATSFÖRVALTNING2019-08-29

Efter omfattande kritik mot Barn- och elevombudet, BEO, ska regeringen se över ombudets roll i framtiden, skriver Dagens Nyheter. Översynen ska också granska det faktum att BEO är en del av Skolinspektionen och att de två ibland driver två helt olika linjer.

Enligt januariavtalet mellan regeringen, Centern och Liberalerna ska myndighetsstrukturen på skolområdet ska ses över. I samband med den översynen kommer frågan om BEOs framtid på bordet, säger utbildningsminister Anna Ekström, S, till Dagens Nyheter.

BEO har fått hård kritik för sitt sätt att driva rättsfall där elever anser sig ha blivit kränkta av att lärare ingripit mot störande beteenden i skolan, skriver tidningen. I ett specifikt ärende har BEO krävt att en 15-årig elev ska få skadestånd för att en lärare lyft bort honom från en soffa som blockerade vägen i skolans rastlokal. I tingsrätten och hovrätten har BEOs skadeståndskrav avvisats med hänvisning till att läraren bara gjort sitt jobb, men myndigheten har valt att överklaga till Högsta domstolen.

Anna Ekström säger till Dagens Nyheter att hon inte kan kommentera ett enskilt rättsfall, men att hon har lyssnat till kritiken:

”När det gäller den kritik som har kommit fram så är jag den första att verkligen understryka att våra lärare inte ska vara rädda att ingripa när det behövs, och att lärare som följer lagar och förordningar ska ha skolledningens stöd”, säger hon till tidningen.

En viktig punkt i myndighetsöversynen blir att se över gränsdragningen mellan BEO och Skolinspektionen. En viktig del av kritiken varit att de två drivit olika linjer, trots att BEO formellt är en del av Skolinspektionen.

”Jag vill att det ska vara ordning och reda på myndighetssidan, och kan ju förstå om det blir förvirrat för skolorna om det kommer olika besked från de olika skolmyndigheterna”, säger Anna Ekström till Dagens Nyheter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.