Regeringen skärper kraven på insatser mot felaktiga bidrag

VÄLFÄRDSBROTT2024-02-20

Regeringen skärper kraven på Arbetsförmedlingen och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, att motarbeta felaktiga utbetalningar. Även Svenska ESF-rådet ska stärka arbetet mot felaktiga utbetalningar.

Det är i regleringsbreven för 2024 som regeringen skärper kraven på myndigheterna. Arbetsförmedlingen ska enligt sitt regleringsbrev minska antalet felaktiga utbetalningar. I regleringsbrevet kräver regeringen också att Arbetsförmedlingen redovisar antalet felaktiga utbetalningar, andelen återbetalda kronor av upptäckta felaktiga utbetalningar och antalet polisanmälningar som myndigheten gjort.

IAF ska analysera felaktiga utbetalningar från a-kassorna och effekten av arbetslöshetskassornas kontrollarbete. Myndigheten ska också analysera Arbetsförmedlingens kontroll av arbetssökande som deltar i arbetsmarknadspolitiska insatser hos externa leverantörer.

Även Svenska ESF-rådet, som förvaltar anslag från Europeiska socialfonden+, ska stärka arbetet mot felaktiga utbetalningar. Myndigheten ska också redovisa åtgärder för att möta nya behov i det framtida arbetet mot felaktiga utbetalningar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA