Regeringen vill rita om kartan

REGIONER2015-03-23

Regeringen tänker inleda en regionreform under innevarande mandatperiod. Avsikten är att åstadkomma en ny regionindelning genom sammanläggning av landsting och även en ny statlig regional indelning.

I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver civilminister Ardalan Shekarabi, S, att det är uppenbart att den nuvarande läns- och landstingsindelningen inte är anpassad efter till det moderna Sverige, utan behöver moderniseras. Det gäller både landstingsindelningen och statens regionala indelning:

”På sikt kommer flera länsstyrelser att vara för små för att klara de uppgifter de har idag. Det finns vidare anledning att se över hur statliga myndigheters regionala indelning bäst kan svara mot människors och företags behov. Staten har ett särskilt ansvar att se till att myndigheters service är funktionell och lättillgänglig i hela landet”, skriver Ardalan Shekarabi.

Sveriges regionala indelning har under det senaste decenniet blivit föremål för två statliga utredningar, men politiska låsningar har hittills omöjliggjort en större regionreform. Utan att tillsätta någon ny utredning tänker regeringen inleda en regionreform för en moderniserad Sverigekarta i nära samarbete med berörda kommuner och landsting, skriver civilministern:

”En reform av detta slag är omfattande och berör många. Det finns därför anledning att låta sammanläggningarna ske i olika tempo. Några regioner kan bildas redan i samband med nästa val, andra vid valet därpå. För att inte förlora momentum bör dock bred politisk förankring ha skett kring den kommande indelningen vid denna mandatperiods slut.”

Regeringen kommer att utse särskilda förhandlingspersoner som tillsammans med berörda parter ska skapa Sveriges nya regioner. Den övergripande ansvarsfördelningen ska vara kvar, med ett undantag. Det regionala utvecklingsansvaret ska överföras till de landsting som så önskar.

Beslut om ändrad landstingsindelning bör fattas senast under 2017 för att en eller flera regioner ska kunna bildas 1 januari 2019, skriver Ardalan Shekarabi.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA