Regeringen vill utöka skyddet mot diskriminering

DISKRIMINERING2024-04-03

Regeringen vill utöka skyddet mot diskriminering i samband med kontakter mellan myndigheter och enskilda. ”Det handlar om att stärka skyddet för den enskilde”, säger jämställdhetsminister Paulina Brandberg, L, till TT.

Enligt ett pressmeddelande ska regeringen ta fram ett förslag om utökat skydd mot diskriminering av enskilda från offentliga verksamheter. Dagens lagstiftning innebär enligt regeringen att enskilda har ett svagare skydd mot diskriminering i vissa situationer och vid kontakter med vissa myndigheter.

I dag omfattar förbudet mot diskriminering vissa delar av den offentliga verksamheten, exempelvis inom arbetsmarknadspolitisk verksamhet och inom socialtjänsten, skriver regeringen i pressmeddelandet. Men i andra delar av offentlig verksamhet är skyddet begränsat till den enskildes kontakter med myndigheten. Om exempelvis en polis använder ett diskriminerande språkbruk i samband med rådgivning eller i kontakt med allmänheten omfattas den situationen av förbudet. Däremot omfattas inte åtgärder som en polis vidtar i förhållande till en enskild av dagens lagstiftning.

Regeringen inleder därför beredningen av ett lagförslag som ska täcka in det glappet och utöka skyddet mot diskriminering när det gäller offentliga verksamheter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA