Regler om avdrag och tjänsteställe ska utredas

SKATTERÄTT2023-06-02

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att ta fram förslag på hur reglerna om tjänsteställe och avdrag för ökade levnadsomkostnader kan anpassas till ett flexibelt arbetsliv.

Syftet med utredningen av reglerna om tjänsteställe och avdrag för ökade levnadsomkostnader är enligt ett pressmeddelande att göra skattereglerna enklare för arbetsgivare, anställda och företag. De senaste årens ökande distansarbete har satt fokus på att reglerna om tjänsteställe och avdrag för ökade levnadskostnader behöver moderniseras, skriver regeringen i pressmeddelandet.

Dagens regler för avdrag för arbets- och tjänsteresor och avdrag för ökade levnadskostnader vid resor i tjänsten är utformade utifrån att de flesta som arbetar gör det i arbetsgivarens lokaler, skriver regeringen. Den särskilde utredaren ska analysera om bestämmelserna om tjänsteställets placering kan moderniseras så att skattereglerna blir enklare att förstå och tillämpa.

”Dagens beslut innebär att vi tar ett viktigt steg för att förenkla skattereglerna för såväl arbetsgivare, anställda och företagare. Samtidigt är en utgångspunkt att de kommande förslagen ska bidra till att stärka kompetens­försörjningen, förbättra matchningen och öka rörligheten på den svenska arbetsmarknaden”, kommenterar finansminister Elisabeth Svantesson, M, beslutet att tillsätta en utredning.

Utredningen ska också se över reglerna om tillfälligt arbete på annan ort och dubbel bosättning, och bedöma om tidsgränser och beloppsnivåer vid avdrag för ökade levnadskostnader behöver ändras. Uppdraget ska slutredovisas senast 15 januari 2025.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA