Rekord i antal studenter

HÖGSKOLAN2021-10-18

Både antalet nybörjare och antalet registrerade universitets- och högskolestudenter fortsatte att öka under pandemiåret 2020/21. Antalet svenska nybörjare ökade kraftigt, men däremot registrerades mycket få tillresande utländska nybörjare.

Antalet svenska nybörjare ökade under läsåret med 7 638 personer men eftersom antalet inresande nybörjare minskat med nästan lika mycket, 7 356 personer, är den totala ökningen av antalet högskolenybörjare endast marginell, enligt ny officiell statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Antalet kvinnor ökade med 1 008 personer medan antalet män minskade med 728 personer, Det innebar enligt UKÄ att andelen kvinnor bland nybörjarna ökade till 59 procent.

Det sammanlagda antalet registrerade studenter ökade med 5,9 procent jämfört med läsåret 2019/20. Totalt var under läsåret 454 090 studenter registrerade vid högskolan. Av dem var 280 360 kvinnor och 173 730 män. Detta är det högsta antalet studenter som någonsin varit registrerat vid högskolan.

Antalet nybörjare på yrkesexamensprogram var under läsåret 55 482 personer. Det var en ökning med 11,6 procent jämfört med föregående läsår. Antalet kvinnor bland programnybörjarna ökade med 13,2 procent, medan antalet män ökade med 8,7 procent.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA