Enligt tingsrättens dom ska Jönköpings kommun återlämna privilegiebrevet, från år 1284, till Riksarkivet.
Bild: Jönköpings kommun, Mostphotos
Enligt tingsrättens dom ska Jönköpings kommun återlämna privilegiebrevet, från år 1284, till Riksarkivet.

Riksarkivet vann mål om brev från 1200-talet

RIKSARKIVET2021-03-15

En tingsrättsdom ger Riksarkivet rätt i frågan om var ett stadsprivilegiebrev från år 1284 ska förvaras. Jönköpings kommun ville behålla brevet medan Riksarkivet hävdade att det bara skulle betraktas som utlånat.

Sveriges äldst bevarade stadsprivilegiebrev utfärdades till Jönköping av Magnus Ladulås år 1284. Det förvaras av Jönköpings kommun men Riksarkivet har sedan en tid begärt om att få ta över förvaringen, eftersom man anser att privilegiebrev enbart ska betraktas som utlånade.

Då parterna inte kunde komma överens gick saken till Stockholms tingsrätt, som nu meddelar att Jönköping måste lämna tillbaka brevet.

Enligt domen ville Jönköpings kommun i första hand att domstolen skulle slå fast att kommunen äger ”bättre rätt än staten” till breven. I andra hand ville man att tingsrätten skulle slå fast att kommunen får låna breven på obestämd tid.

Tingsrätten har dock bedömt att privilegiebrevet inte ”kan anses vara av övervägande kommunal natur”. I domen skriver man också att det inte finns något som styrker att Jönköpings kommun har rätt att låna breven längre än vad man nu har gjort.

Domen berör även fyra andra stadsprivilegiebrev, från 1500- respektive 1600-talet, som Jönköpings kommun nu också ska återföra till Riksarkivet för förvaring.

Kommunen har till 6 april på sig att överklaga domen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA