Riksrevisionen granskar smittskyddet

FOLKHÄLSA2022-05-09
Riksrevisionen inleder en granskning av det nationella smittskyddsarbetet, med fokus på Folkhälsomyndighetens ansvar och regeringens styrning.

Riksrevisionen konstaterar i ett pressmeddelande att pandemin har visat på vikten av ett effektivt smittskydd. Flera tidigare granskningar, inklusive Coronakommissionens rapport, har enligt Riksrevisionen pekat att ansvarsfördelningen mellan de nationella och regionala myndigheterna på hälso- och sjukvårdsområdet är otydlig. Riksrevisionen kommer att granska effektiviteten i styrningen av den nationella smittskyddsverksamheten, både i normalläge och krisläge. Myndigheten planerar att publicera sin rapport i mars 2023.

”Pandemin har visat hur viktigt det är att Sverige har ett väl fungerande smittskyddsarbete som snabbt kan skalas upp. Granskningen ska bidra till att arbetet på statlig nivå kan förbättras så att det finns ett gott skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar”, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg granskningen i pressmeddelandet.

Enligt Riksrevisionen kan dagens globala hälsohot framför allt kopplas till utvecklingen av nya och gamla infektionssjukdomar i kombination med ökat resande, klimatförändringar, zoonoser och ökad migration. Risken för spridning av smittsamma sjukdomar innebär återkommande utmaningar för samhället, och ställer krav på en smittskyddsverksamhet som snabbt kan skalas upp vid en kris.

Riksrevisionen konstaterar att det är Folkhälsomyndighetens uppgift att följa det epidemiologiska läget för infektionssjukdomar och ha en beredskap för utbrott. Folkhälsomyndigheten ansvarar också för att samordna smittskyddet på nationell nivå och att ta de initiativ som krävs för att upprätthålla ett effektivt smittskydd. Det operativa ansvaret att planera, organisera och leda smittskyddet ligger enligt pressmeddelandet på regionerna, via deras respektive smittskyddsläkare.

Enligt pressmeddelandet har flera tidigare granskningar visat att det finns problem med samordningen och med det delade ansvaret mellan staten och regionerna. Riksrevisionen konstaterar att också Coronakommissionen har pekat på en rad brister i det svenska smittskyddsarbetet, som kan kopplas till det delade ansvaret.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.