Riksrevisionen granskar suicidprevention

RIKSREVISIONEN2020-05-25
Riksrevisionen har beslutat att granska statens förebyggande arbete mot självmord. Trots att riksdagen 2008 beslutade om en nollvision har antalet människor som årligen avlider på grund av självmord inte förändrats, konstaterar Riksrevisionen.

Varje år begår cirka 1 500 människor självmord i Sverige. Antalet är oförändrat sedan i mitten av 2000-talet, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande. Förutom det lidande som drabbar närstående kostar självmord också samhället enligt myndigheten åtskilliga miljarder kronor i direkta och indirekta kostnader. Också för yrkesgrupper som kommer i kontakt med självmord, till exempel blåljuspersonal och lokförare, utgör de ett stort problem i form av extra arbete och lidande.

”Enligt experterna går det att påverka antalet självmord i samhället, och riksdagens uttalade ambition är att ingen människa ska välja att själv avsluta sitt liv. Trots det ligger vi kvar på samma höga nivåer år efter år. Då bör vi kanske fundera på om vi lägger resurserna på rätt insatser”, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg beslutet om granskningen i pressmeddelandet.

Riksdagen beslutade år 2008 om en nollvision för självmord och ett nationellt handlingsprogram för självmordsprevention. Dåvarande myndigheten Statens folkhälsoinstitut, FHI, fick tillsammans med Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att fram ett program med nio åtgärdsområden.

Riksrevisionens granskning ska visa om statens insatser för att stärka det suicidpreventiva arbetet är effektiva. Granskningen omfattar det arbete som Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utför med suicidprevention samt regeringens styrning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.