Bild: Mostphotos.

Så hanterar statliga arbetsplatser corona

CORONA2020-03-06
På statliga myndigheter och bolag följer man just nu utvecklingen av antalet smittade av coronaviruset. På flera myndigheter vittnar man om oro bland anställda. På Landvetter flygplats känner många en osäkerhet över situationen.

Antalet smittade av coronaviruset ökar i Sverige och är i dagsläget drygt hundra personer. På flera statliga myndigheter och bolag följer man just nu utvecklingen noggrant, även om de anställda i stor utsträckning jobbar på som vanligt.

Publikt har varit i kontakt med en handfull större myndigheter. På dem uppmanas medarbetare som har rest i områden som är drabbade av smittan att kontakta chefer innan de går till jobbet, och på vissa av dem uppmanas man att stanna hemma och arbeta i 14 dagar.

”Vi som arbetsgivare följer utvecklingen noga. 28 februari beslutade generaldirektören Nils Öberg att medarbetare som besökt områden de senaste två veckorna där det finns konstaterad omfattande smitta ska arbeta hemma i två veckor efter hemkomst”, skriver Birgitta Målsäter, chef för Säkerhetsstaben på Försäkringskassan i ett mejl.

På Statens Servicecenter ska anställda som vistats i riskområden, efter överenskommelse med chef, arbeta i hemmet under 14 dagar. Även om de inte uppvisar några symtom. Trafikverket och Regeringskansliet uppmanar sina medarbetare att följa råd från Folkhälsomyndigheten och utrikesdepartementet, samt att ta kontakt med närmaste chef vid hemkomst från områden med pågående smittspridning.

Flera av myndigheterna uppger att man har märkt av en viss oro bland de anställda och man jobbar aktivt med information och stöttar medarbetare vid behov.

På Landvetter flygplats har smittan inte haft någon större påverkan på arbetet. Verksamheten pågår som vanligt, även om viruset skapar en del oro och vaksamhet bland många anställda. Det berättar Erik Hägglund, ordförande för STs sektion inom Swedavia på flygplatsen.

– Det finns absolut en del oro och osäkerhet, och det pratas en hel del vid fikaborden. Emellanåt kommer det passagerare med lite oklara symtom. Vi har en del medlemmar på vår brandstation som är sjukutbildade som är väldigt osäkra på hur de ska agera när det kommer samtal och tycker det känns olustigt. Flygplatsen informerar på intranätet, men gör inga egna bedömningar av situationen utan följer i stället myndigheternas rekommendationer.

Hur agerar ni vid misstänkt smitta?  

– Det är väl sagt att vi ska hjälpa till så gott vi kan. Men den sjukvård vi har utgår ju från lagen om skydd mot olyckor, och coronavirus är ju inget akutfall.

– Samtidigt är Landvetter en karantänflygplats. Så vi har mycket rutiner kring smitta. Kommer det in ett plan där någon misstänks vara smittad ska skepparen på planet anmäla det. Då tar vi planet åt sidan och tillkallar smittskyddsläkare. Men jag tror inte att det varit någon sådan situation nu, däremot har vi haft några som uppsökt receptionen och beskrivit sina symtom, då ringer de till ledningscentralen som kontaktar smittskyddsläkare och skickar larm till våra sjukvårdare.

Ellen Laurin på Swedavias pressjour skriver i ett mejl att de följer utvecklingen noga och att de anställdas säkerhet alltid kommer först.

”Våra medarbetare och deras säkerhet är alltid vår högsta prioritet. Det som händer just nu är att vi fortsätter att följa utvecklingen mycket noggrant och har daglig kontakt med ansvariga myndigheter kring frågan. Som arbetsgivare följer Swedavia de råd och anvisningar som Folkhälsomyndigheten och regionens ansvariga smittskyddsläkare ger. Just nu är bedömningen från smittskyddsläkaren att våra medarbetare i resenärs- eller besättningsnära funktioner kan utföra sitt arbete i vanlig ordning”.

Hon uppger att de uppmanar oroliga medarbetare att ta kontakt med närmsta chef och understryker att de har en löpande dialog med medarbetarna.

Under fredagsförmiddagen meddelade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att en medarbetare i Karlstad har smittats av viruset. Den anställde ska ha varit i kontakt med en annan smittad och lämnade arbetet för provtagning under onsdagen efter att ha blivit kontaktad av smittspårning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.