Bild: Roland Magnusson/Mostphotos

Servicekontorens kunder är nöjda

STATENS SERVICECENTER2024-05-21

En nyligen genomförd kundundersökning visar en hög kundnöjdhet hos Statens servicecenter. Nöjd kund-index, NKI, ligger på 93 på en skala 0 till 100.

”Det är mycket glädjande att kundnöjdheten ligger kvar på en mycket hög nivå. Resultatet visar tydligt att vår verksamhet är mycket uppskattad bland våra besökare”, framhåller Paul Larsson, chef för verksamhetsområde medborgarservice, i en text på myndighetens sajt.

I undersökningen deltog 3 476 svarande under veckorna 11 och 12, vilket motsvarar var tionde besökare på berörda kontor under de två veckorna.

Enligt Statens servicecenter svarade 97 procent av de tillfrågade att de fått ett bra bemötande, 96 procent att de fått den hjälp de behövde och 94 procent ansåg att de fått svar inom rimlig tid.

Samtliga regioner inom Statens servicecenter fick ett NKI över 90. Bäst resultat fick Stockholm och Gotland med 96 i index.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA