Bild: Ninni Andersson/Regeringskansliet

SiS föreslås få ytterligare drygt 300 miljoner kronor i år

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2024-04-08

Regeringen föreslår att Statens institutionsstyrelse, SiS, ska få ytterligare drygt 300 miljoner kronor under 2024. Pengarna ska bland annat gå till fler platser för sluten ungdomsvård. ”Tiden där en svensk regering accepterar usla förhållanden för placerade barn och unga är förbi”, kommenterar socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, M, förslaget.

Med regeringens förslag i tilläggsbudgeten för 2024 får SiS mer pengar än vad myndigheten har begärt i sitt budgetunderlag.

”Den mycket snabba ökningen av antalet unga som döms för brott får stora konsekvenser för SiS, och det är därför glädjande att regeringen tagit hänsyn till våra behov i vårändringsbudgeten. Med en robust finansiering kan vi nu fortsätta utveckla det viktiga arbete vi utför varje dag för de barn, unga och klienter som behöver det allra mest”, kommenterar SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark regeringens förslag i ett pressmeddelande.

Av det samlade anslaget till SiS föreslår regeringen att 272 miljoner kronor används till fler platser för ungdomar som dömts enligt lagen om sluten ungdomsvård, LSU. Antalet LSU-dömda har ökat dramatiskt under det senaste året, vilket skapat ett akut behov att öka antalet platser. Vård enligt LSU är finansierad med statsanslag, till skillnad från annan vård på SiS som till största delen finansieras av kommunerna.

”Det är tydligt att SiS behöver genomgå omfattande förändringar, vilket regeringen med sitt beslut om en reformering av myndigheten i grunden kommer genomföra. Under tiden krävs det dock åtgärder för att trygga den verksamhet som bedrivs på dagens SiS-hem. Tiden där en svensk regering accepterar usla förhållanden för placerade barn och unga är förbi”, kommenterar Camilla Waltersson Grönvall förslaget om ökade anslag i pressmeddelandet.

Under 2023 inträffade flera allvarliga våldsincidenter på några av SiS särskilda ungdomshem där barnen och ungdomarna med störst våldskapital är placerade. Enligt regeringen ger det anledning att ge SiS utökade befogenheter för att kunna säkerställa ordning och säkerhet. Det kan exempelvis röra sig om möjligheter att i vissa fall låsa boenderum på nätterna. Det inkluderar också befogenheter att låsa boenderummen för en hel avdelning exempelvis för att förhindra ett upplopp. Därför föreslår regeringen att ytterligare 28 miljoner kronor satsas på åtgärder kopplade till ny lagstiftning rörande SiS särskilda befogenheter. Medlen ska användas till bland annat anpassning av lokalerna och utbildning av personal.

Ytterligare 4,4 miljoner kronor föreslås gå till SiS arbete med det så kallade Bob-uppdraget, ett myndighetsgemensamt uppdrag att inrätta en samverkansstruktur för arbetet med barn och unga som begår grova brott, i miljöer kopplade till organiserad brottslighet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA