SiS stänger vårdhem med ett trettiotal anställda

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2024-05-29

På grund av stora renoveringsbehov har Statens institutionsstyrelse, SiS, beslutat att stänga Ekebylunds LVM-hem i Skånela. Ekebylund har i dag ett trettiotal tillsvidareanställda medarbetare.

I en text på myndighetens sajt skriver SiS att det är ett stort renoveringsbehov i kombination med minskad efterfrågan som gör att Ekebylunds LVM-hem ska avvecklas under 2024. Institutionen är ett LVM-hem för tvångsvård av vuxna missbrukare och har ett trettiotal tillsvidareanställda.

”Vi har regelbundna möten och alla har fått anmäla intresse för fortsatt arbete på annat SiS-hem. Vi har flera institutioner i närheten. Hela processen genomförs i samverkan med fackliga organisationer”, framhåller Petter Jarnlo, som leder avvecklingen.

Målgruppen för Ekebylund är enligt pressmeddelandet kvinnor med blandmissbruk, ofta i kombination med stort omvårdnadsbehov. SiS har infört ett intagningsstopp och andra LVM-hem får nu ta över arbetet med målgruppen.

”De klienter som idag finns på Ekebylund kan vårdas där under hela sin vårdtid. Att inte behöva överföras till en annan institution minskar stressen i en redan utsatt livssituation”, understryker Petter Jarnlo.

Efter nedläggningen kommer det att finnas tio LVM-hem med drygt 300 platser kvar inom SiS. Varje år tvångsvårdas cirka 1 000 vuxna missbrukare enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Syftet är att avbryta livshotande missbruk och motivera till fortsatta frivilliga insatser.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA