Skärpta hållbarhetskrav vid upphandling

UPPHANDLING2022-06-17

I en lagrådsremiss föreslår regeringen skärpta hållbarhetskrav för upphandling. Förslaget innebär att klimatet, människors hälsa och djuromsorg ska beaktas vid offentlig upphandling.

Med en upphandling som uppgår till nästan 800 miljarder kronor årligen har den offentliga sektorn en ytterst viktig roll i omställningen till ett resurseffektivt, fossilfritt och socialt hållbart samhälle, både i Sverige och globalt, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Det är motivet till att det ska bli obligatoriskt att ta hänsyn till klimatet, miljön, människors hälsa, omsorg om djuren samt sociala och arbetsrättsliga aspekter vid offentlig upphandling.

”Med den här reformen vill jag markera en tydlig inriktning mot en mer resurseffektiv och socialt hållbar offentlig upphandling. Jag vill att fokus ska vara den goda affären där viktiga samhällsintressen – såsom klimatet, människors hälsa och djuromsorg – står i centrum”, kommenterar civilminister Ida Karkiainen lagrådsremissen i pressmeddelandet.

Förslaget är en del av ett pågående arbete att förenkla det nationella regelverket och utveckla ändamålsenliga inköpsorganisationer. Genom att underlätta strategisk upphandling kan de bästa lösningarna uppnås för såväl myndigheter och leverantör som samhället i stort, skriver regeringen.

Förslagen föreslås träda i kraft 1 juli 2023.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.