Skattehandläggare till ansvarsnämnd

JO2005-09-20
I nästan tre år fick en skattskyldig i Hälsingland vänta på att hans överklagande skulle besvaras av skattemyndigheten. Nu anmäler Justitieombudsmannen den ansvarige tjänstemannen till personalansvarsnämnden.

Strax före jul 2001 överklagade en privatperson i Hälsingland skattemyndighetens omprövningsbeslut. Beslutet gällde 1996 års taxering, alltså inkomståret 1995. Den 12 mars 2003 fattade skattemyndigheten beslut i ärendet – efter 15 månader.

Men myndigheten meddelade inte sitt beslut till mannen som överklagat. I augusti samma år JO-anmälde den skattskyldige mannen myndigheten för den långa handläggningstiden, och JO tog kontakt med myndigheten som berättade att man faktiskt fattat beslutet, men att detta ännu inte hade expedierats.

Trots att JO vände sig till myndigheten efter att anmälan hade kommit in dröjde det ytterligare ett helt år innan det skriftliga beslutet skickades ut till mannen som överklagat.

– En så lång handläggningstid är uppenbart oförenlig med de bestämmelser som reglerar den nu berörda handläggningen. Det har i ärendet inte framkommit något som kan anses ursäkta eller ens ge en rimlig förklaring till dröjsmålet, skriver JO i sin anmälan till personalansvarsnämnden.

Enligt tidigare avgöranden från JO ska det inte ta mer än någon eller några månader innan en skattskyldig får beslutet efter ett överklagande.

Nu ska personalansvarsnämnden pröva om det ska bli en disciplinpåföljd för den saktfärdige tjänstemannen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.