Bild: Magnus Liljegren/Regeringskansliet, Fialotta Bratt

Skatteverket får i uppdrag att öka säkerheten för skyddade personuppgifter

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS2024-01-22

Regeringen uppdrar åt Skatteverket att ta fram en säkrare hantering av skyddade personuppgifter. Totalt har 28 000 människor i Sverige skyddad folkbokföring eller sekretessmarkering. ”Regeringen arbetar på bred front för att skyddet till våldsutsatta ska förbättras”, kommenterar jämställdhetsminister Paulina Brandberg uppdraget.

Antalet personer som lever med skyddade personuppgifter har ökat de senaste åren, och de berörda har en utsatt situation, skriver regeringen i pressmeddelandet. Därför vill regeringen att Skatteverket etablerar en nationell samverkansstruktur för mer enhetlig, säker och effektiv hantering av skyddade personuppgifter. Skatteverket ska också stödja andra myndigheter i deras hantering av skyddade personuppgifter samt bidra till myndigheternas informationsinsatser riktade till dem som lever med skyddade personuppgifter.

”Personer som har behov av skyddade personuppgifter befinner sig i väldigt utsatta situationer. Rädslan för att personuppgifterna ska röjas innebär en stark oro. Ingen ska känna sig osäker i sitt hem. Därför har vi nu beslutat om ett uppdrag som kommer att bidra till en säkrare hantering av skyddade personuppgifter”, kommenterar finansminister Elisabeth Svantesson, M, Skatteverkets uppdrag i pressmeddelandet.

Totalt lever cirka 28 000 människor i landet med skyddad folkbokföring eller sekretessmarkering. Det kan bero på att de har utsatts för hot och våld i en nära relation eller vara kopplat till jobbet, som till exempel anställda inom rättsväsendet. Det är viktigt att skyddade personuppgifter är säkra, slår regeringen fast.

”Många kan känna en rädsla för att lämna våldsamma relationer på grund av en oro över vilket skydd som finns. Regeringen arbetar på bred front för att skyddet till våldsutsatta ska förbättras, och en viktig pusselbit är att stärka myndigheters arbete med att säkert hantera skyddade personuppgifter”, framhåller jämställdhetsminister Paulina Brandberg, L, i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA