Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen.
Bild: Veronika Lax
Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen planerar neddragningar

SKOGSSTYRELSEN2024-05-17

Skogsstyrelsen har fattat beslut om att antalet anställda vid myndigheten ska minska. Orsaken är att det saknas 30–35 miljoner kronor i budgeten för 2025. ”Jag har inget annat val”, kommenterar myndighetens generaldirektör Herman Sundqvist nedskärningarna.

Skogsstyrelsens förvaltningsanslag har de senaste tre åren minskat med cirka 80 miljoner kronor, eller 15 procent, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Dessutom kommer viss tidsbegränsad externfinansierad verksamhet att avslutas under 2025.

”Gemensamt på myndigheten har vi arbetat hårt och bra med besparingar under flera år. Utan det arbetet hade läget varit ännu sämre. Men nu räcker inte de åtgärderna längre och jag har inget annat val än att inleda en process där vi anpassar vår verksamhet efter de ekonomiska ramar som vi i dag känner till”, förklarar generaldirektören Herman Sundqvist i pressmeddelandet.

Enligt pressmeddelandet har myndigheten genomfört en rad besparingsåtgärder de senaste åren. Trots att kostnaderna därmed minskats med i storleksordningen 50 miljoner kronor fattas fortfarande 30–35 miljoner kronor inför 2025.

Herman Sundqvist har därför fattat beslut om verksamhetsförändringar. Beslutet är det första steget i en process som senare kan leda till att myndigheten konstaterar en övertalighet och i ett nästa steg varslar om uppsägningar. Omfattningen skulle enligt pressmeddelandet motsvara knappt 100 av myndighetens knappt 800 anställda.

Enligt Skogsstyrelsen pågår nu ett arbete för att minska den siffran inför ett sannolikt kommande beslut om övertalighet.

STs avdelningsordförande vid Skogsstyrelsen, Magnus Fürst, säger att både facket och de anställda varit medvetna om att det ekonomiska läget för 2025 ser illa ut.

– Man har förstått allvaret, men alla blev nog chockade över antalet som nämns, säger han.

Han understryker att siffran 100 anställda är ett värsta-scenario, som bygger på beräkningar av uppsägningstider och på att myndigheten inte får de tillskott man äskat om. Han påminner också om utfallet då Skogsstyrelsen 2019 varslade 124 personer. På grund av pensionsavgångar och andra omständigheter blev det till slut 40 medarbetare som sades upp.

– Och flera av dem som då fick gå kom tillbaka och jobbar här i dag, säger Magnus Fürst.

Nedskärningarna är aviserade över hela myndigheten, både på avdelningar och regioner.

För facket väntar ett intensivt arbete. Nästa vecka börjar mbl-förhandlingarna om ett lokalt turordningsavtal.

– Det kommer att bli svårt. Det är många aspekter som det ska tas hänsyn till, säger Magnus Fürst.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA