ST betonar arbetsgivaransvar

SJUKFÖRSÄKRINGEN2003-12-16
Rehabiliteringens betydelse och arbetsgivarens ansvar betonas i STs remissvar om den framtida sjukförsäkringen.

Bristen på förebyggande arbetsmiljöarbete orsakar höga kostnader för samhället. Det konstaterar ST i sitt remissvar på sjukförsäkringsberedningens betänkande.
Därför måste arbetsgivarens ansvar göras tydligt, liksom gränsen mellan ansvaret hos bland annat försäkringskassa och stat/kommun/landsting.
ST pekar också på att nedskärningarna inom staten minskat arbetsgivarens möjlighet att ta sitt arbetsmiljöansvar. Vidare saknas kompetens att ta fram rehabiliteringsplaner och göra riskanalyser inom ramen för internkontroll av arbetsmiljön.


Detta anser ST också:

  • Arbetsgivarens ansvar måste preciseras och kopplas till sanktionsmöjligheter. Sådana bör införas i Arbetsmiljölagen.
  • Arbetsgivaren ska ansvara för behovsanpassade rehabiliteringsåtgärder från sjukdag 1. Arbetsorganisationen bör analyseras utifrån ohälsa, sjukfrånvaro och rehabilitering som en del av att arbetsmiljön kartläggs.
  • Att försäkringskassan och arbetsmarknadsmyndigheten måste få behövliga resurser.


ST säger nej till följande:

  • Att sjukskrivningsperioden begränsas till tolv månader och att högkostnadsskydd införs för småföretag.
  • Att karensdagen finns kvar. Sjukersättningen bör täcka 90 procent av inkomsten från första sjukdagen.
  • Att sjuklöneperioden förlängs i två steg till 60 dagar. Bland annat för att detta inte leder till att arbetsgivaren startar ett aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete. Det visar den 28 dagar långa sjuklöneperioden under 1998.


Det här säger ST ja till:

  • Att ersättningstaket höjs till tio prisbasbelopp – men anser att ersättningsnivån bör vara 90 procent istället för 80.
  • Att arbetsmiljöverket får en tydligare roll.
  • Att sjukförsäkringen utformas som en statlig myndighetsorganisation för hela landet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.