ST vann mot Försäkringskassan

AD-DOM2005-09-07
Försäkringskassan fick inte varna en handläggare som gjort slagningar i dataregister på en släkting. Det fastslår Arbetsdomstolen i en dom.

 

Handläggaren arbetade i Försäkringskassans kundtjänst och svarade på frågor från allmänheten. Enligt mannen ringde hans före detta hustru honom ofta på arbetet och frågade om sitt pågående ärende. Han kände sig besvärad av samtalen, men slog ändå upp henne i olika dataregister för att kunna besvara frågorna.

 

Den före detta hustrun hörde sedan av sig till Försäkringskassan och berättade att hon misstänkte att exmaken tog fram information om henne i dataregistren.

 

Försäkringskassan meddelade då handläggaren en varning enligt LOA (lagen om offentlig anställning) för att han brutit mot Försäkringskassans interna föreskrifter, där det framgår att anställda inte får titta på vad som finns i registren om dem själva, släktingar eller bekanta, oavsett vad de har för syfte med det.

 

ST stämde Försäkringskassan inför Arbetsdomstolen för att få varningen undanröjd.

 

Enligt flera anställda som vittnade i Arbetsdomstolen, tolkade de anställda reglerna så att de fick göra slagningar även på vänner och bekanta om dessa ringer och vill ha svar på frågor.

 

Det fanns inte några tydliga instruktioner för personalen om att det var skillnad på att besvara frågor från närstående och från andra personer. Personalen hade heller inte fått någon utbildning om sina skyldigheter.  

 

Arbetsdomstolen konstaterar att handläggaren visserligen har gjort otillåtna slagningar i registren, men att han gjort dem därför att exhustrun ringt och frågat, och slagningarna var nödvändiga för att kunna svara på frågorna.

 

Det är också mycket oklart vilken utbildning och information han fått om vad föreskrifterna egentligen innebar och även övriga handläggare tolkade reglerna så att de fick svara på frågor från närstående.

 

Sammantaget menar AD att handläggaren har gjort sig skyldig till ett fel som är ringa, och han ska därför inte tilldelas någon varning.

 

De otillåtna slagningarna gjordes år 2002. Under senare tid har de anställda fått tydligare instruktioner och utbildning när det gäller tolkningen av de interna föreskrifterna.

 

Under det senaste året har Försäkringskassan sagt upp flera anställda av personliga skäl på grund av att de har gjort otillåtna dataslagningar. ST har stämt försäkringskassan till Arbetsdomstolen i tre fall och yrkat att uppsägningarna ska ogiltigförklaras.     

 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.