STs förbundsjurist Veera Littmarck företrädde den jävsanklagade handläggaren i Arbetsdomstolen.
Bild: Casper Hedberg
STs förbundsjurist Veera Littmarck företrädde den jävsanklagade handläggaren i Arbetsdomstolen.

ST vann mot universitet i domstol

HÖGSKOLAN2019-04-24
En handläggare och ST-medlem på Göteborgs universitet fick avdrag på lönen efter att ha blivit jävsanklagad och beskylld för att ha försökt ta ledigt med lön utan att ha rätt till det. Nu river Arbetsdomstolen upp beslutet.

När en examenshandläggaren vid Göteborgs universitet återvände från en tjänstledighet för egna studier skrev hen ut sin egen examensansökan och gav den till en kollega. Det stred mot rutinerna och ska betraktas som jäv, menade arbetsgivaren som gav handläggaren löneavdrag i 15 dagar.

Handläggaren höll inte med och drev tvisten till domstol med hjälp av ST. Nu har Arbetsdomstolen gått på samma linje och ogiltigförklarat löneavdraget.

Anledningen till att det inte handlar om jäv är att handläggaren inte hade möjlighet att påverka någonting kring sin examensansökan i och med sitt agerande. Att skriva ut ansökan och ge den till en annan handläggare för granskning får ses som administrativa åtgärder, skriver Arbetsdomstolen i sitt beslut.

– Det man kan ta med sig av domen är att alla åtgärder man gör som handläggare på en myndighet inte är handläggning. Sedan ska man självklart ändå försöka undvika att befatta sig med ärenden som tillhör en själv eller någon i ens jävkrets, säger STs förbundsjurist Veera Littmarck som företrädde handläggaren i Arbetsdomstolen.

När handläggaren sedan fick ut sin examen och lade in den under sina meriter i universitetets internsystem, visade det sig att den var felaktig eftersom en obligatorisk kurs fattades.

Efter ett möte lämnade handläggaren då självmant tillbaka examensbeviset. Men Göteborgs universitet menade att hen medvetet hade försökt vilseleda den kollega som tog emot ansökan, enligt domen.

Det ansåg inte Arbetsdomstolen som friade handläggaren även på den punkten.

– Handläggaren trodde själv att kraven för examen var uppfyllda och det är arbetsgivaren som har bevisbördan. Men de lyckades inte bevisa något annat, säger Veera Littmarck.

Som ytterligare grund för löneavdraget angav universitet att handläggaren hade försökt ta en dag ledigt med lön för att skriva en tentamen. Där menade den anställde att hen bara hade ställt frågor kring om det skulle vara möjligt att ta en sådan ledighet.

Enligt domen hade handläggaren inte heller gått vidare och ansökt om ledigt den aktuella dagen. Arbetsdomstolen valde därför att ogiltigförklara även det argumentet för löneavdrag.

Arbetsgivare och facket var överens om att handläggaren bröt mot rutinerna när hen hanterade sin egen ansökan och gav den till sin kollega, i stället för att  lägga den tillsammans med övriga ansökningar. 

Arbetsdomstolen bedömde dock inte den förseelsen som så pass allvarlig att det behövdes någon disciplinåtgärd. Därför blev det inget löneavdrag, enligt domen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.